Prawo o zgromadzeniach Komentarz Beck


Prawo o zgromadzeniach Komentarz

Prawo o zgromadzeniach Komentarz

Sebastian Gajewski

Komentarz stanowi jedyny na rynku komentarz do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach. Uwzględnia nowelizację wprowadzającą tzw. zgromadzenia cykliczne oraz wniosek Prezydenta RP o zbadanie jej zgodności z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny. Najważniejsze korzyści w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo administracyjne 2020

Prawo o zgromadzeniach Komentarz

Prawo o zgromadzeniach Komentarz

Mamak

Stan prawny na 5 maja 2014 roku. Komentarz w rzeczowy i przystępny sposób prezentuje interpretację artykułów ustawy z 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach, które regulują ograniczenia konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Poprzedzono go meryt

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Książki o prawie

Prawo pracy

Prawo pracy

Florek Ludwik

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. W podręczniku „Prawo pracy” omówiono zagadnienia objete uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych. Dotyczą one m.in.:

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo pracy 2020