Prawo ochrony środowiska Komentarz


Prawo ochrony środowiska Komentarz Gruszecki

Krzysztof Gruszecki

W Komentarzu do ochrony środowiska omówiono zasady ogólne oraz definicje i podstawowe pojęcia rządzące prawem ochrony środowiska jako dziedziną nauki. Z tego powodu wskazane jest, aby interpretacja rozwiązań zawartych w szczegółowych aktach prawnych uwzględniała postanowienia komentowa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

Prawo ochrony środowiska Komentarz Beck

Magdalena Bar

Komentarz do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi szczegółowe zagadnienia przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny. W sposób wyczerpujący i zar

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

Prawo ochrony środowiska Komentarz

Duże Komentarze Becka

Komentarz do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi szczegółowe zagadnienia przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

Prawo ochrony środowiska Komentarz Rakoczy

Bukowski Zbigniew

Trudno obecnie nie doceniać roli i znaczenia ustawy – Prawo ochrony środowiska w systemie prawa polskiego. W zamyśle ustawodawcy miała to być ustawa wiodąca, kompleksowa, podstawowa dla całego prawnego otoczenia ochrony środowiska. Jednak w doktrynie toczą się spory co do charakteru tej

Wydawnictwo: LexisNexis w dziale Prawo rolne Prawo o ochronie środowiska

Prawo Ochrony Środowiska Komentarz Gruszecki

Krzysztof Gruszecki

Krzysztof Gruszecki przez wiele lat był etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy i radcą prawnym. W latach 2004 2009 pracował na stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku, a później w Bydgoszczy. Od 2009 r. ponownie wykonuje zawód rad

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2019