Prawo ochrony środowiska kazusy


Prawo ochrony środowiska Komentarz Gruszecki

Krzysztof Gruszecki

W Komentarzu do ochrony środowiska omówiono zasady ogólne oraz definicje i podstawowe pojęcia rządzące prawem ochrony środowiska jako dziedziną nauki. Z tego powodu wskazane jest, aby interpretacja rozwiązań zawartych w szczegółowych aktach prawnych uwzględniała postanowienia komentowa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

Prawo ochrony środowiska Komentarz Beck

Magdalena Bar

Komentarz do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi szczegółowe zagadnienia przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny. W sposób wyczerpujący i zar

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

Prawo ochrony środowiska 2019 Beck

Twoje Prawo

Zbiór aktualnych aktów prawnych z prawa ochrony środowiska, które poprzedza interesujące i wnikliwe wprowadzenie. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach

Anna Barczak

Repetytorium w praktyczny sposób omawia kluczowe zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska takie jak:- ochrona przez zanieczyszczeniami, gospodarowanie odpadami, ochrona i korzystanie z zasobów biosfery,- udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,- finansowe instrumenty ochrony

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

Prawo ochrony środowiska Górski

Marek Górski

Podręcznik został przygotowany przez zespół autorów reprezentujących katedry prawa ochrony środowiska wydziałów prawa Uniwersytetów Szczecińskiego i Łódzkiego oraz Bydgoskiej Szkoły Wyższej, a także prawników praktyków działających w instytucjach i firmach związanych z ochroną

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

Prawo ochrony środowiska Rakoczy

artosz Rakoczy

Książka z prawa ochrony środowiska została zaktualizowana i uzupełniona o analizę najważniejszych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska. Omawia regulacje dotyczące m.in. problematyki:- handlu emisjami,- ochrony warstwy ozonowej,- gospodarki odpadami,- ochrony drzew i krzewów oraz k

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

Prawo ochrony środowiska

C.H. Beck

Stan prawny: 11 czerwca 2018 r. (zawiera zmiany wchodzące w życie 20.12.2018 r., Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1999) Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

Prawo ochrony środowiska

Krzyżanowski Lech

Prawo ochrony środowiska – hit pod koniec 2017 r. zawiera bowiem zupełnie nowy tekst ustawy Prawo wodne, który wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. oraz zmienioną w sposób zasadniczy ustawę Prawo ochrony środowiska. W teju ostatniej za pomocą ramek odzwierciedlono obecny i przyszły stan pr

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Prawo rolne Prawo o ochronie środowiska

Prawo ochrony środowiska 2019 Beck

Flisek Aneta

Stan prawny 01.01.2016 rok. Zbiór aktualnych aktów prawnych, które poprzedza interesujące i wnikliwe wprowadzenie. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

Prawo ochrony środowiska 2019 OdNowa

Wybór najważniejszych przepisów prawnych, tworzących system polskiego prawa ochrony środowiska. W zbiorze uwzględniono najnowsze zmiany prawne, w tym m.in. zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńs

Wydawnictwo: Wydawnictwo Odnowa w dziale Książki o prawie