Prawo ochrony środowiska


Prawo ochrony środowiska Komentarz Gruszecki

Krzysztof Gruszecki

W Komentarzu do ochrony środowiska omówiono zasady ogólne oraz definicje i podstawowe pojęcia rządzące prawem ochrony środowiska jako dziedziną nauki. Z tego powodu wskazane jest, aby interpretacja rozwiązań zawartych w szczegółowych aktach prawnych uwzględniała postanowienia komentowa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

Prawo ochrony środowiska Komentarz Beck

Magdalena Bar

Komentarz do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi szczegółowe zagadnienia przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny. W sposób wyczerpujący i zar

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

Prawo ochrony środowiska Rakoczy

artosz Rakoczy

Książka z prawa ochrony środowiska została zaktualizowana i uzupełniona o analizę najważniejszych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska. Omawia regulacje dotyczące m.in. problematyki:- handlu emisjami,- ochrony warstwy ozonowej,- gospodarki odpadami,- ochrony drzew i krzewów oraz k

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

Prawo ochrony środowiska 2019 Beck

Flisek Aneta

Stan prawny 01.01.2016 rok. Zbiór aktualnych aktów prawnych, które poprzedza interesujące i wnikliwe wprowadzenie. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

Prawo ochrony środowiska 2019 OdNowa

Wybór najważniejszych przepisów prawnych, tworzących system polskiego prawa ochrony środowiska. W zbiorze uwzględniono najnowsze zmiany prawne, w tym m.in. zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńs

Wydawnictwo: Wydawnictwo Odnowa w dziale Książki o prawie

Prawo ochrony środowiska Komentarz Rakoczy

Bukowski Zbigniew

Trudno obecnie nie doceniać roli i znaczenia ustawy – Prawo ochrony środowiska w systemie prawa polskiego. W zamyśle ustawodawcy miała to być ustawa wiodąca, kompleksowa, podstawowa dla całego prawnego otoczenia ochrony środowiska. Jednak w doktrynie toczą się spory co do charakteru tej

Wydawnictwo: LexisNexis w dziale Prawo rolne Prawo o ochronie środowiska

Prawo Ochrony Środowiska Komentarz Gruszecki

Krzysztof Gruszecki

Krzysztof Gruszecki przez wiele lat był etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy i radcą prawnym. W latach 2004 2009 pracował na stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku, a później w Bydgoszczy. Od 2009 r. ponownie wykonuje zawód rad

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2019

Prawo ochrony środowiska Boć

Jano Boć

Książka z prawa ochrona środowiska zawiera 11 rozdziałów. Pojęcia, Zasady ogólne, Regulacje horyzontalne, Regulacje sektorowe, Organizacja ochrony, Odpowiedzialność, Pozwolenia na emisję, Wybrane zagadnienia dotyczące aspektów szczegółowych, Testy (15), Organy oraz instytucje właściw

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław w dziale Prawo ochrony środowiska 2019