Prawo patentowe


Prawo patentowe

Licencje przymusowe w systemie ochrony patentowej produktów leczniczych

Zbigniew Więckowski

Licencja przymusowa to usankcjonowane reżimem państwowym zezwolenie na korzystanie przez osoby trzecie z praw własności intelektualnej pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia, niezależnie od sprzeciwu uprawnionego. Autor książki Licencja przymusowa udziela odpowiedzi na najczęściej pojawiając

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo autorskie Prawo patentowe

Prawo patentowe

Prawo patentowe

Michał du Vall

Drugie wydanie książki z prawa patentowego to ważne i cenione przez praktyków opracowanie. W książce autorzy wyjaśniają m.in.:- powstanie prawa do patentu;- treść i zakres prawa z patentu;- naruszenie patentu i środki jego ochrony;- patenty europejskie i ich skutki w Polsce;- Patent Europ

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo autorskie Prawo patentowe

Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów

Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów

Bałos Iga

Monografia jest pierwszą kompleksową publikacją w języku polskim na temat arbitrażu w sporach patentowych. Zdatność arbitrażowa to cecha, od której ustawodawca uzależnia możliwość poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Autorka analizuje pod tym kątem typowe spory o praw

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo autorskie Prawo patentowe

Patentowanie genów ludzkich

Patentowanie genów ludzkich

Stanek Julia

Książka przedstawia wieloaspektową analizę problemu patentów udzielanych na sekwencje nukleotydów pochodzące z genomu ludzkiego. Zagadnienia poruszane w monografii są obecnie przedmiotem dyskusji nie tylko w środowisku naukowym, lecz także w mediach (np. sprawa związana z testami wykrywaj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Książki o prawie

Monetizing Patents Trading Innovation through Patent Auctions`

Monetizing Patents Trading Innovation through Patent Auctions

Andrzejewski

In our knowledge-based economy, Intellectual Property has become a strategic asset for national industrial policy, corporate competitiveness, and long-term economic growth. Adam Andrzejewski explores the growing trends in IP commercialization, particularly those emerging from patent auctions. Auth

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Książki o prawie

Prawo własności przemysłowej Patenty wynalazki wzory użytkowe

Prawo własności przemysłowej Patenty wynalazki wzory użytkowe

Kobylański Marek

Ujednolicone teksty ustawy Prawa własności przemysłowej i rozporządzeń wykonawczych do ustawy również konwencji i porozumień międzynarodowych. Kompleksowy zestaw uregulowań ważnych na rzecz przedsiębiorców, wynalazców i rzeczników patentowych.

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego w dziale Różne

Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej

Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej

Sikorski R.

Niniejsza praca dotyczy oceny funkcjonowania zasobów patentowych w świetle unijnego prawa konkurencji, analiza rozwiązań amerykańskich jest w pełni uzasadniona, gdyż rozwiązania europejskie są w dużym stopniu wzorowane na rozwiązaniach amerykańskich. Niestety, recepcji rozwiązań am

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo konkurencji 2020

Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych

Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych

dr Marek Salamonowicz

Celem niniejszego opracowania jest określenie zakresu swobody kontraktowania w odniesieniu do licencji patentowych i know-how. W szczególności ukazano ograniczenia, które mają swoje źródło w zakazie porozumień antykonkurencyjnych. Monografia pomoże w prawidłowym, zgodnym z prawem korzysta

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo antymonopolowe

Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne

Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne

Celińska Grzegorczyk Katarzyna

Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne stanowi wyczerpujące przedstawienie postępowania w sprawie udzielenia patentu, kwalifikowanego jako administracyjne postępowanie szczególne. Autorka porównała postępowanie patentowe z wzorcem ogólnego postępowania admini

Wydawnictwo: LexisNexis w dziale Prawo autorskie Prawo patentowe