Prawo postępowanie karne skarbowe


Prawo karne skarbowe

Olaf Włodkowski

Podręcznik umożliwia skuteczne poznanie dziedziny prawa karnego skarbowego oraz przygotowanie się do egzaminu, przeprowadzając przez trzy etapy nauki:- szybkie przyswojenie wiedzy oraz uporządkowanie informacji do zapamiętania – dzięki schematom, tabelom, komentarzom i orzecznictwu;- sprawd

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny skarbowy 2019

Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Violetta Konarska Wrzosek

Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy komentarza udzielają wielu praktycznych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny skarbowy 2019

Opłata skarbowa Komentarz

Kazek Michał

Adresatami komentarza są podatnicy oraz ich pełnomocnicy (w szczególności adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi), a także pracownicy organów orzekających w sprawach administracyjnych i wykonujących inne obowiązki wynikające ustawy o opłacie skarbowej. Opłata s

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Kodeks karny skarbowy 2019

Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego

Dawid Korczyński

Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego, która odbyła się 19.11.2015 r. na poznańskim Wydziale Zamiejscowym SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. W książce omówiono zagadnienia z zakresu zarówn

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Kodeks karny skarbowy 2019

Skarbowość w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego 1576-1586

Pawiński Adolf

Na barwnym tle wewnętrznych dziejów Polski XVI wieku ukazują się nie same tylko polityczne między królem a sejmem walki, nie same też utarczki wzajemne możnowładców i szlachty stanowią obraz domowego rozwoju rzeczypospolitej, ani spory religijne i zatargi z kościołem składają się na

Wydawnictwo: Napoleon V w dziale Historia ekonomii i gospodarki Ekonomiści Przedsiębiorcy

Kodeks karny skarbowy 2019 Beck

Flisek Aneta

Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Kodeks karny skarbowy 2019

Kodeks karny skarbowy

Krzyżanowski Lech

Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks karny skarbowy oraz przepisy wprowadzające. Uwzględniono zmiany wynikające z uchwalenia ustawy o o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obro

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Źródła prawa Ustawy i kodeksy

Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy

Hanna Paluszkiewicz

Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Prezentowana publikacja: adwokatom i radcom prawnym ułatwi skuteczne złożenie środka odwoławczego/zaskarżenia dzięki praktyczny

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Komentarze i opracowania prawne

Kodeks karny skarbowy Komentarz

Piotr Kardas

Autorzy komentarza do kodeksu karnego skarbowego starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz uwzględniaj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny skarbowy 2019

Prawo i postępowanie karne skarbowe

Iwona Sepioło Jankowska

Książka z prawa i postępowania karno skarbowego zawiera kompleksowe omówienie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorka publikacji omawia w niej m.in.:- zasady prawa karnego skarbowego,- typy przestępstw i wykroczeń skarbowych,- katalog kar i ś

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny skarbowy 2019