Prawo pracy książka


WOLT-1308-3.jpg

Prawo pracy zbiór przepisów 2018

Seria z paragrafem

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa inspekcja pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Źródła prawa Ustawy i kodeksy

ksiazka-prawo-pracy-legis-2017-ubezpieczenie.jpg

Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy

Prawo pracy ubezpieczenia 2018

Książka o przepisach z prawa pracy i ubezpieczeń 2019 podzielona jest na siedem głównych działów: 1. Kodeks pracy na 2019 rok 2. Urlopy, zasiłki i inne świadczenia 3. Ochrona pracy 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, PPOŻ 5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 6. Ubezpieczenia społecz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis w dziale Prawo pracy 2018

prawo-pracy-indywidualne-zbiorowe.jpg

Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy

Janusz Żołyński

Publikacja stanowi rodzaj kompendium z zakresu szerokiej problematyki prawa pracy – kompleksowo ujmuje tematykę indywidualnego, procesowego i zbiorowego prawa pracy. Podstawowe instytucje prawa pracy zostały syntetycznie omówione w trzech częściach opracowania. Autor, powołując się na boga

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Prawo pracy 2018

Prawo-pracy-Gersdorf.jpg

Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf

Małgorzata Gersdorf

Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w nim rozważania teoretyczne oraz ujęcie praktyczne wybranych kwestii są istotne zarówno z punktu widzenia edukacji uniwersyteckiej, jak i w praktyce stosowania prawa pracy. W publikacji omówio

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo pracy podręczniki

Prawo-pracy-ubezpieczen-orzecznictwo-2014.jpg

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach

Karolina Dzilińska

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach. Aplikacje prawnicze. Aplikacje Prawnicze – Pytania i Odpowiedzi to:- szczegółowe omówienie ponad 230 pytań z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, niezbędnych do pozytywnego zdania kolokwium z prawa pracy,-omówienie najw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo pracy podręczniki

ksiazka-prawo-pracy-liszcz.jpg

Prawo pracy Liszcz

Teresa Liszcz

Książka z prawa pracy ujmuje całościowo problematykę prawa pracy – z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, dotyczących m.in.:- definicji pracownika młodocianego,- szczególnej ochrony zdrowia kobiet w pracy,- zatrudniania pracowników tymczasowych. Atutem książki Prawo pracy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo pracy podręczniki

prawo-pracy-2014-meritum-wolters.jpg

MERITUM Prawo pracy 2018

Kazimierz Jaśkowski

Cenione Meritum o prawie pracy przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęci

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo pracy 2018

prawo-pracy-i-ubezpieczenia-w-pigulce-beck.jpg

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce

Gacka Asiewicz Aneta

Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu: Prawa pracy:- podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy,- nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy,- Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, społeczna inspekcja pracy,- stosunek pracy –

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo pracy podręczniki

last-minute-prawo-912498i.jpg

Last Minute Prawo Pracy 2018

Michał Barański i Urszula Torbus

Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: - przedstawione w niezwykle przejrzystej formie; - z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów; - z licznymi przykładami wziętymi z życia, ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie informac

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Prawo pracy podręczniki

prawo-pracy-w-910664i.jpg

Prawo pracy w podmiotach leczniczych

Kwiatkowska Monika

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce problemami z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników podmiotów leczniczych. Niemal 140 odpowiedzi z uzasadnieniem pomoże w znalezieniu rozwiązania najbardziej nurtujących problemów. Problematyka

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Służba zdrowia Opieka zdrowotna