Prawo pracy test 2019


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Podręcznik prawo

Podrecznik prawniczy w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Książka uwzględnia zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń spo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ubezpieczenia społeczne 2019

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach

Karolina Dzilińska

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach. Aplikacje prawnicze. Aplikacje Prawnicze – Pytania i Odpowiedzi to:- szczegółowe omówienie ponad 230 pytań z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, niezbędnych do pozytywnego zdania kolokwium z prawa pracy,-omówienie najw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo pracy podręczniki

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce

Gacka Asiewicz Aneta

Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu: Prawa pracy:- podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy,- nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy,- Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, społeczna inspekcja pracy,- stosunek pracy –

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo pracy podręczniki

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Krzysztof Baran

Podręcznik z prawa pracy i ubezpieczeń w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.Publikacja składa się z pięciu zasadnicz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ubezpieczenia społeczne 2019

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce 2019 Beck

Gacka Asiewicz Aneta

Stan prawny: marzec 2017 rok. Wydanie czwarte książki zawiera wszystkie najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie w roku 2016 i 2017 roku – zmiany m.in. w zakresie umów o pracę na czas określony oraz ujednolicenia i uporządkowania przepisów dotyczących uprawnień związanych z rodzic

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo pracy podręczniki

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce 2019

Gacka Asiewicz Aneta

Stan prawny: marzec 2016 rok. Wydanie trzecie zawiera wszystkie najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie w roku 2016 – zmiany m.in. w zakresie umów o pracę na czas określony oraz ujednolicenia i uporządkowania przepisów dotyczących uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo pracy podręczniki

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach

Dziliński Bartłomiej

Aplikacje Prawnicze Pytania i Odpowiedzi to: - szczegółowe omówienie ponad 230 pytań z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, niezbędnych do pozytywnego zdania kolokwium z prawa pracy,- mówienie najważniejszego i najnowszego orzecznictwa sądowego z zakresu prawa pracy,- liczne tabele, kt

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Orzecznictwo aplikanta

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wykłady Tablice

Czerniak Swędzioł

Repetytorium w zwięzły i przejrzysty sposób przybliża Czytelnikowi najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Istotne informacje ujęte zostały w formie graficznej składającej się z tabel i diagramów, popartych literaturą przedmiotu i orzecznictwem. Celem

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo pracy podręczniki

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Gonet

Gonet Karolina

Książka na aplikację prawniczą stanowi usystematyzowane omówienie zagadnień wynikających z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Uwzględnia zaktualizowane przepisy kodeksu pracy oraz ustaw ubezpieczeniowych wraz z najistotniejszymi aktami wykonawczymi. Opracowanie jest bogate

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo pracy podręczniki

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Baran

Krzysztof Baran

Książka zawiera zarówno informacje o prawie obowiązującym (de lege lata), jak i o jego głównych tendencjach rozwojowych (de lege ferenda). Wywody w niej zaprezentowane odnoszą się do prawa krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znaczącym wymiarze przeds

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ubezpieczenia społeczne 2019