Prawo pracy testy książka


Prawo pracy zbiór przepisów 2019

Seria z paragrafem

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa inspekcja pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Źródła prawa Ustawy i kodeksy

Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy

Prawo pracy ubezpieczenia 2018

Książka o przepisach z prawa pracy i ubezpieczeń 2019 podzielona jest na siedem głównych działów: 1. Kodeks pracy na 2019 rok 2. Urlopy, zasiłki i inne świadczenia 3. Ochrona pracy 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, PPOŻ 5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 6. Ubezpieczenia społecz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis w dziale Prawo pracy 2019

Prawo pracy Pytania, kazusy, tablice, testy

Repetytoria Becka

Książka z Prawa pracy Pytania. Kazusy. Tablice. Testy szybko i skutecznie przygotuje Ciebie do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym.Poczuje

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo pracy podręczniki

Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

Jakub Stelina

W książce z prawa pracy w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.: - pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy, - zasady i źródła prawa pracy, - nawiązanie umownego stosunku pracy i jego charakter praw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo pracy podręczniki

Meritum Prawo pracy 2019

Jaśkowski Kazimierz

Książka Meritum o prawie pracy przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyję

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo pracy 2019

Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy

Janusz Żołyński

Publikacja stanowi rodzaj kompendium z zakresu szerokiej problematyki prawa pracy – kompleksowo ujmuje tematykę indywidualnego, procesowego i zbiorowego prawa pracy. Podstawowe instytucje prawa pracy zostały syntetycznie omówione w trzech częściach opracowania. Autor, powołując się na boga

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Prawo pracy 2019

Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf

Małgorzata Gersdorf

Podręcznik z prawa pracy w pytaniach i odpowiedziach przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w nim rozważania teoretyczne oraz ujęcie praktyczne wybranych kwestii są istotne zarówno z punktu widzenia edukacji uniwersyteckiej, jak i w praktyce st

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo pracy podręczniki

Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Praxis

Krzysztof Walczak

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo to praktyczny komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i procesowych oraz zastosowaniu wskazówek praktycznych, przykładów z praktyki orzeczni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks pracy komentarz 2019

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach

Karolina Dzilińska

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach. Aplikacje prawnicze. Aplikacje Prawnicze – Pytania i Odpowiedzi to:- szczegółowe omówienie ponad 230 pytań z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, niezbędnych do pozytywnego zdania kolokwium z prawa pracy,-omówienie najw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo pracy podręczniki

Prawo pracy Liszcz

Teresa Liszcz

Książka z prawa pracy ujmuje całościowo problematykę prawa pracy – z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, dotyczących m.in.:- definicji pracownika młodocianego,- szczególnej ochrony zdrowia kobiet w pracy,- zatrudniania pracowników tymczasowych. Atutem książki Prawo pracy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo pracy podręczniki