Prawo przedsiębiorcy komentarz


Prawo przedsiębiorców Komentarz

Grzegorz Lubeńczuk

W komentarzu omówiono przepisy ustawy − Prawo przedsiębiorców, które zastąpiły ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i jednocześnie stały się najważniejszym aktem prawnym w systemie publicznego prawa gospodarczego. Nowe przepisy wiążą się z licznymi zmianami obejmującymi k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Książki o prawie

Prawo przedsiębiorców Komentarz

Komentarze

Komentarz stanowi pogłębioną analizę przepisów Prawa przedsiębiorców – ustawy stanowiącej największą część pakietu ustaw „Konstytucji Biznesu”. Zarówno materia ustawy, jak i zawartość komentarza poświęcona została prawom i obowiązkom przedsiębiorcy w kontakcie z organami p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo handlowe 2019

Prawo przedsiębiorców Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu Komentarz

Grzegorz Kozieł

W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono przepisy nowej ustawy z 6.3.2018 r. − Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), która zastąpiła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i jednocześnie stała się najważniejszym aktem prawnym z pakietu ustaw Konstytucji dla

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Książki o prawie

Nowe prawo przedsiębiorców

Dobaczewska Anna

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporówna

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo przedsiębiorców

Flisek Aneta

Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian, Przypisy od Redakcji, Czytelne hasła i teksty, Indeks rzeczowy. TWOJE PRAWO

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo gospodarcze i handlowe

PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PRAWO SPÓŁEK TOM XVI

GAWRYSIAK ZABŁ

Wydawnictwo: Brak danych w dziale Różne