Prawo rodzinne podręcznik


Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami

Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami

Czech Bronisław

Przedstawienie w postaci schematów problematyki prawnej Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma na celu ukazanie w formie graficznej powiązań logicznych i merytorycznych między poszczególnymi unormowaniami oraz zasygnalizowanie związków z nim innych przepisów prawa. W 4. wydaniu publikacji

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2020

Prawo rodzinne podręczniki prawnicze

Prawo rodzinne podręczniki prawnicze

Arkadiusz Krzysztof Bieliński

Podręcznik Prawo rodzinne stanowi przystępne i kompleksowe omówienie złożonej i skomplikowanej materii prawa rodzinnego, w którego to nauce powinno pomóc szerokie wykorzystanie tabel i schematów. Nowe wydanie podręcznika, oprócz pomniejszych uzupełnień i poprawek, zawiera przede wszystki

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo rodzinne i opiekuńcze 2020

Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński

Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński podręcznik prawniczy do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Tadeusz Smyczyński

W książce o prawie rodzinnym i opiekuńczym uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, dokonano reasumpcji poglądów dotyczących charakteru prawnego przesłanek zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutk

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo rodzinne i opiekuńcze 2020

Prawo rodzinne Strzebinczyk

Prawo rodzinne Strzebinczyk

Jerzy Strzebinczyk

W piątym, wydaniu podręcznika z prawa rodzinnego kompleksowo omówiono polskie ustawodawstwo w zakresie prawa rodzinnego, z uwzględnieniem nowego prawa o aktach stanu cywilnego oraz rozwiązań wprowadzonych m.in. ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, k

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo rodzinne i opiekuńcze 2020

Prawo rodzinne Ignatowicz Nazar

Prawo rodzinne Ignatowicz Nazar

Jerzy Ignatowicz

W książce z prawa rodzinnego zostały uwzględnione wszystkie dotychczasowe nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z lat 1975-2016 oraz zmiany odrębnych unormowań dotyczących spraw rodzinnych. Zawiera ona również inne uzupełnienia i zmiany tekstu poprzedniego wydania oraz uwzględnia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo rodzinne i opiekuńcze 2020

Prawo rodzinne i opiekuńcze Testy Pytania Kazusy Tablice

Prawo rodzinne i opiekuńcze Testy Pytania Kazusy Tablice

Łączkowska Małgorzata

Repetytorium przekazane do rąk Czytelnika, zawiera opracowanie ważniejszych zagadnień prawa rodzinnego i opiekuńczego ujęte w formie testów, odpowiedzi na pytania, kazusów wraz z propozycjami ich rozwiązań oraz tablic i wykresów. Zostało napisane przede wszystkim z myślą o studentach p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo rodzinne i opiekuńcze 2020

Prawo rodzinne i opiekuńcze Skrypty Becka

Prawo rodzinne i opiekuńcze Skrypty Becka

Andrzejewski Marek

Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. W Skrypcie „Prawo rodzinne i opiekuńcze” przedstawiono zagadnien

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo rodzinne i opiekuńcze 2020

Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński Podręczniki prawnicze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński Podręczniki prawnicze

Smyczyński Tadeusz

Podręcznik opiera się na systematyce Kodeks rodzinnego i opiekuńczego, co powinno ułatwić poznanie poszczególnych instytucji prawnych przy jednoczesnym śledzeniu przepisów. Zostały w nim uwzględnione zagadnienia dotyczące m.in.:- ustrojów majątkowych małżeńskich,- władzy rodzicielsk

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo rodzinne i opiekuńcze 2020

Prawo rodzinne Zarys wykładu

Prawo rodzinne Zarys wykładu Sokołowski

Sokołowski Tomasz

Tomasz Sokołowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Byt ekspertem sejmowej Komisji ds. Rodziny Sejmu

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi w dziale Prawo rodzinne i opiekuńcze 2020

Prawo rodzinne i opiekuńcze Kazusy Piaskowska

Prawo rodzinne i opiekuńcze Kazusy Piaskowska

Sadowski

Sadowski i Piaskowska z wyd. Beck Kazusy z prawa rodzinnego przewidzieli jako formę podręcznika dla aplikantów i studentów, z którego opierając się na opisanych przypadkach (mających zróżnicowany stopień trudności) mogę oni nabyć i utrwalić wiedzę z tego zakresu. Prawo rodzinne w uj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo rodzinne i opiekuńcze 2020