Prawo stowarzyszenia Komentarz


Prawo o stowarzyszeniach Komentarz

Edyta Hadrowicz

Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, przedstawiając najważniejsze poglądy doktryny, jak i praktycznej, poprzez uwzględnienie regulacji zawartych w innych ustawach, mających istotny wpływ na wykładnię komentowanych przepisów (Konstytucja

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

Makal Anna

Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprowadzeniem nowego, odrębnego sprawozdania dla fundacji i stowarzyszeń (załącznik nr

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki

Nawrocki Rafał

Obecne wydanie książki o rachunkowości fundacji: 1) uwzględnia bardzo ważne zmiany dla fundacji i stowarzyszeń: - wynikające z nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązujące od 23 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333), związane z wprowadzeniem kategorii jednostek małych i z in

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Rafał Nawrocki

Suplement elektroniczny książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (inst

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Fundacje i Stowarzyszenia opodatkowanie i księgowość 2019

Gibalska Aldona

Książka zawiera zmiany po 1 stycznia 2016 roku. Książka stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Są to formy prawne organizacji pozarządowych, które zdecydowanie najczęściej występują w obrocie społeczno-gos

Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum doradców podatkowych w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Trzpioła Katarzyna

Ostatnia nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego wprowadziła istotne zmiany dla organizacji pozarządowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć nowe zasady dotyczące odpłatnej działalności pożytku publicznego, 1% PIT, promowania OPP czy regrantingu. Komentarz do znowe

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Robert Barański

Książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Współpraca taka jest coraz częściej podejmowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2019 rok krok po kroku

Trzpioła Katarzyna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o sprawozdaniu finansowym za 2016 rok. Niezbędnik księgowego w organizacji pozarządowej. Praktyczne wzory i przykłady. Na obowiązki związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, do których obligują przepisy ustawy o rachunkowości, składają się: sp

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Sprawozdanie finansowe

Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych

Adam Olejniczak

Poszczególne rozdziały książki poświęcone są standaryzacji w kontekście zasad konstrukcji i realizacji przedsięwzięć społecznych i inwestycyjnych, współpracy z wolontariatem oraz partnerami i sponsorami zewnętrznymi. Omówione zostały również obszary standaryzacji etycznej oraz pro

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Fundacje i stowarzyszenia