Prawo upadłościowe Komentarz 2019


Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Piotr Zimmerman

Komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) i wyczerpująco omawia: zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużnik

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Adamus Rafał

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 15.5.2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowi kompleksową regulację prawną, której przedmiotem są relacje pomiędzy dłuż

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe Komentarz Adamus

Rafał Adamus

Komentarz do prawa upadłościowego do ustawy z 28.2.2003 roku Prawo upadłościowe(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.), stanowiącej uregulowanie kwestii związanych z:- zasadą wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami;- zasadą d

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo upadłościowe i naprawcze 2019

Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Gurgul Stanisław

Komentarz do prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zawiera dokładne omówienie przepisów ustawy – Prawo upadłościowe oraz nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. W publikacji poruszane są zagadnienia dotyczące:- ogólnych przepisów o postępowaniu upadłościowym oraz o postępow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe Komentarz

Aleksander Jerzy Witosz

Komentarz jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja skupia się na konsekwencjach przywrócenia prawu upadłościowemu jego podstawowej funkcji likwidacyjnej. Autorzy - specjaliści z różnych dziedzi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo upadłościowe i naprawcze 2019

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz do ustawy

Zimmerman Piotr

Praktyczny komentarz stanowi przewodnik po ustawie Prawo restrukturyzacyjne i wyjaśnia w jaki sposób przy wykorzystaniu nowych procedur sądowych oddłużyć przedsiębiorstwo. 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne, która w sposób rewolucyjny zmienia podejśc

Wydawnictwo: Infor Biznes w dziale Prawo restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe Komentarz

Janda Paweł

W komentarzu z prawa upadłościowego pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zarówno wierzyciela, w jaki sposób i dłużnika. W czę

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo upadłościowe i naprawcze 2019

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Jakowlew Aleksander

Komentarz stanowi szczegółową analizę przepisów nowo wprowadzonej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, opisującą m.in. przesłanki wszczynania postępowań i krąg podmiotów, wobec których może się toczyć postępowanie restrukturyzacyjne, a także zakres podmiotów uprawnionych do uczestnicz

Wydawnictwo: Difin w dziale Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Halina Buk

Komentarz jest skierowany do doradców restrukturyzacyjnych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także do dłużników i wierzycieli. W komentarzu szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin prawa (w tym prawa pomocy publicznej i rachunkowości) szczegółowo, a zarazem w sposób prak

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Patryk Filipiak

Komentarz dla prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów oraz dla pracowników administracji (urzędów skarbowych, urzędów marszałkowskich, urzędów gmin). Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa, ekonomii, zarządzania i admi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo restrukturyzacyjne