Prawo w medycynie książka 2019


Prawo w medycynie Fiutak

Agnieszka Fiutak

Celem książki prawo w medycynie jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliżenie poglądów polskiej doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką błędów medycznych i odpowiedz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo medyczne 2019

Prawo w medycynie Fiutak Skrypty Becka

Agnieszka Fiutak

Niniejsza publikacja, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, przedstawia regulacje prawne obowiązujące w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliża poglądy doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką błędów medycznych i odpowiedz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo medyczne 2019

Prawo w medycynie Akademia Prawa

Agnieszka Fiutak

Celem pracy jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliżenie poglądów polskiej doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką błędów medycznych i odpowiedzialności pracownik

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo medyczne 2019

Prawo w medycynie

Agnieszka Fiutak

Podręcznik Prawo w medycynie zawiera omówienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych. W opracowaniu zawarto pojęcie i źródła prawa medycznego, formy wykonywania zawodów medycznych, prawa i obowiązki pracowników służby

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo medyczne 2019