Prawo wykonawcze karne


Prawo karne wykonawcze Skrypty Becka

Kuć Małgorzata

Skrypt Prawo karne wykonawcze zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują m.in. problematykę: definicji prawa karnego wykonawczego, źródeł prawa karnego wykonawczego, postępowania wykonawczego, wykonywania kary grzywny, ogranic

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Prawo karne wykonawcze Kuć

Małgorzata Kuć

Skrypt do prawa karnego wykonawczego zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują m.in. problematykę:- definicji prawa karnego wykonawczego,- źródeł prawa karnego wykonawczego,- postępowania wykonawczego,- wykonywania środków

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Prawo karne wykonawcze Kuć Gałązka

Małgorzata Kuć

Skrypt Becka z prawa karnego wykonawczego zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują m.in. problematykę: - definicji prawa karnego wykonawczego,- źródeł prawa karnego wykonawczego,- postępowania wykonawczego,- wykonywania śr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Prawo karne wykonawcze Hołda

Hołda Joanna

Podręcznik z prawa karnego wykonawczego jest przeznaczony dla studentów prawa, administracji, pedagogiki i resocjalizacji. Korzystać z niego mogą także praktycy i aplikanci zawodów prawniczych. Publikacja zawiera najważniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego, uzupełnione o

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Prawo karne wykonawcze wraz z elementami polityki karnej i penitencjarnej

Szymanowski Teodor

W podręczniku z prawa karnego wykonawczego w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających. W obecnym wydaniu uwzględniono zmiany w prawie karnym, szczególnie jego reformę z 20 lutego 2015 r., wprowadzającą m.in. system dozoru

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej

Szymanowski Teodor

W podręczniku w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających. W obecnym wydaniu uwzględniono zmiany w prawie karnym, szczególnie jego reformę z 20 lutego 2015 r., wprowadzającą m.in. system dozoru elektronicznego, oraz dwie no

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo karne

Prawo karne wykonawcze Zagadnienia procesowe

Sych Wojciech

Podręcznik w sposób usystematyzowany przedstawia najważniejsze zagadnienia prawa karnego wykonawczego. W pierwszej części opracowania zaprezentowano m.in.: źródła prawa karnego wykonawczego, standardy międzynarodowe, uczestników postępowania wykonawczego oraz ich pozycję w tym postępowa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna

Szymanowski

W podręczniku w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających. Autorzy zawarli również informacje o międzynarodowych konwencjach i standardach dotyczących ich wykonywania oraz uwzględnili najważniejsze i aktualne pozycje z lit

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019

Prawo karne wykonawcze Kuć Gałązka

Skrypt Becka zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują problematykę:- definicji prawa karnego wykonawczego,- źródeł prawa karnego wykonawczego,- postępowania wykonawczego,- wykonywania środków karnych,- wykonywania środkó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny wykonawczy 2019