Prawo zamowień publicznych Komentarz


Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg

Duże Komentarze Becka

Komentarz do Prawa zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, kontroli udzielania z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki

Mikołaj Kołecki

W komentarzu do prawa zamówień publicznych przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów występujących w praktyce udzielania zamówień publicznych. Autorzy odnieśli się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, wzbogacając je o wnikliwy komentarz, dogłębną analizę orzeczni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg

Pieróg Jerzy

Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środków ochrony pra

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

Grzegorz Mazurek

Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych Komentarz

Irena Skubiszak Kalinowska

Komentarz do prawa zamówień publicznych zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które: - upraszczają i usprawnia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Europejskie prawo zamówień publicznych Komentarz

Sołtysińska Aleksandra

Regulacje rynku zamówień publicznych w znacznej mierze są wynikiem implementacji prawa unijnego. Dotychczas obowiązujące dyrektywy z roku 2004 zostały zastąpione uchwalonymi w dniu 26 lutego 2014 r. dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady: - 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych ora

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

Paweł Granecki

Autor komentarza do prawa zamówien publicznych bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamówienie publiczne, a oddzielne komentarze do każdego artykułu sprawiają, że korzystanie z publikacji jest dla Czytelnika bardzo wygodne i

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

Paweł Granecki

Autor Granecki Paweł praktycznie i wyczerpująco omawia znowelizowane przepisy tytułowej ustawy, bogato ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków oraz dorobkiem doktryny, z powołaniem się na najnowsze tezy orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych. Zawiera praktyczne i wyczerpują

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych Komentarze LEX

Dzierżanowski Włodzimierz

W komentarzu zaprezentowane zostały poszczególne instytucje ustawy na tle całego systemu prawa. Autorzy przedstawili bogaty dorobek orzecznictwa sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także poglądy doktryny i Urzędu Zamówień Publ

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych Komentarz do zmian obowiązujących od dnia 19 października 2019 roku

Puchacz

Już od 19 października 2014 r. obowiązują ważne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. poz. 1232). Komentarz obejmuje: - szczegółowe omówienie każdego ze znowelizowanych pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Prawo zamówień publicznych 2019