Prezentacje do szkoleń bhp oddk


Prezentacje do szkoleń BHP

Licencja upoważnia Użytkownika do wykorzystywania programu zarówno na potrzeby wewnętrzne firmy Kupującego, jak i obsługiwanych przez niego podmiotów. Program komputerowy (możliwość wyświetlania na monitorze lub rzutniku multimedialnym) do samodzielnego doboru slajdów prezentujących tem

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2019

Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny

Bogdan Rączkowski

Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy należy przeszkolenie pracownika – przed dopuszczeniem go do pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 2 k.p.). Instruktaż ogólny przed przystąpieniem do pracy odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studen

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2019

BHP w praktyce 2019 Rączkowski

Rączkowski Bogdan

Poradnik BHP w praktyce Pana Rączkowskiego to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i polskich norm.- To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacj

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2019

BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

filmy na DVD

W filmie szczegółowo omówiono zagadnienia, które są przewidziane programem szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno-biurowych. Na przykładach konkretnych zdarzeń zobrazowanych realistycznymi scenkami pokazano co jest a co nie jest wypadkiem przy pracy, z jakimi zagrożeniami mog

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2019

BHP w podmiotach leczniczych

Słowińska Anna Maria

Podmiot leczniczy jako pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Niniejsze opracowanie szczegółowo przedstawia wszystkie zagadnienia związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach leczniczych, w tym. m.in.: - czynniki s

Wydawnictwo: ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2019

Poradnik dla służb bhp zadania uprawnienia odpowiedzialność z suplementem elektronicznym

Aleksandra Kaźmierczak

Integralną częścią Poradnika dla służb bhp jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce – związane z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, środkami ochrony indywidualnej itd. – przygotowane w formacie MS Word, co umożliwia bezpośr

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2019

Wypadki przy pracy poradnik pracodawcy i służb bhp

Wojciechowska Piskorska

W książce wyd. Oddk Wojciechowska-Piskorska szczegółowo omawia zagadnienia związane z postępowaniem podczas wypadku przy pracy. Podaje liczne przykłady wypadków i praktyczne wskazówki dla prawidłowego ich kwalifikowania w oparciu o aktualne przepisy prawa pracy i wykładnię. Dodatkową po

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Szkolenia bhp i ppoż 2019