Problematyka intertemporalna


Problematyka intertemporalna w prawie Zagadnienia podstawowe Rozstrzygnięcia intertemporalne

Książka dotyczy tzw. prawa intertemporalnego czyli prawnych rozstrzygnięć zagadnień związanych ze zmianą prawa w stosunku do sytuacji prawnych z elementem dawnym. Stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie tej problematyki. Od genezy współczesnego ujmowania intertemporalności, poprzez teoret

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Książki o prawie

Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego

Mularski

Monografia zawiera oryginalną i syntetyczną koncepcję prawa intertemporalnego, ugruntowaną w założeniach filozoficzno- i teoretycznoprawnych poznańsko- szczecińskiej szkoły teorii prawa. Koncepcja ta odnosi się bezpośrednio do prawa cywilnego, niemniej wydaje się, że jej zasięg po odp

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo cywilne 2019

Prawo administracyjne intertemporalne

Marcin Kamiński

Monografia stanowi pierwsze w literaturze polskiej opracowanie poświęcone teoretycznym i praktycznym aspektom problematyki miedzyczasowej w prawie administracyjnym. Zasadniczy cel pracy jest związany z procesem logiczno-pojęciowej i dogmatyczno-pragmatycznej weryfikacji tezy o swoistosci obowią

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo administracyjne 2019

Podstawy prawa intertemporalnego

Tempo zmian przepisów współczesnego prawa czyni problemy intertemporalne nieodłączną częścią praktyki stosowania prawa. Ich powszechność oraz rzeczywiste znaczenie w praktyce prawniczej nie znajdują jednak dostatecznego odzwierciedlenia ani w piśmiennictwie, ani w edukacji prawniczej. C

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Prawo handlowe 2019