Procedura administracyjna


Procedura administracyjna dla urzędników

Waldemar Bochenek

Publikacja omawia przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, w której autor dokonał uporządkowania istotnych w tym zakresie zagadnień. Opracowanie koncentruje się na praktycznych aspektach wykonywania administracji, tak, aby ujęte w nim rozważania nie kończyły się w miejscu, w któr

Wydawnictwo: Wydawnictwo Gaskor w dziale Prawo administracyjne 2019