Procedura administracyjna


Procedura administracyjna w jednostkach pomocy społecznej

Brzozowski Adam

W piątej książce z tej serii omówiono wybrane zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego, które są szczególnie istotne dla pracowników jednostek pomocy społecznej. Poszczególne tematy przedstawiono w praktyczny i przystępny sposób, pomijając rozważania teoretyczne, posiłkuj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Pomoc społeczna

Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych

Adam Olejniczak

Poszczególne rozdziały książki poświęcone są standaryzacji w kontekście zasad konstrukcji i realizacji przedsięwzięć społecznych i inwestycyjnych, współpracy z wolontariatem oraz partnerami i sponsorami zewnętrznymi. Omówione zostały również obszary standaryzacji etycznej oraz pro

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Procedura administracyjna dla urzędników

Waldemar Bochenek

Publikacja omawia przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, w której autor dokonał uporządkowania istotnych w tym zakresie zagadnień. Opracowanie koncentruje się na praktycznych aspektach wykonywania administracji, tak, aby ujęte w nim rozważania nie kończyły się w miejscu, w któr

Wydawnictwo: Wydawnictwo Gaskor w dziale Prawo administracyjne 2019

Procedura administracyjna

W Drobny

Niebawem zdajesz egzamin z procedury administracyjnej lub sądowoadministracyjnej ? Czy wieszcz co zrobić, gdy: - pani, urzędniczka na twój widok przyjmuje obrażony wyraz twarzy, a na wszelkie wnioski reaguje z nieukrywaną niechęcią; w końcy wprost informuje, że nie ma czasu na słuchanie t

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo administracyjne 2019