Procedury podatkowe 2019


procedury-podatkowe-administracyjne-2018-rok.jpg

Procedury podatkowe i administracyjne 2018 w jednostkach samorządu terytorialnego

Sebastian Firkowski

Z myślą o pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, na co dzień zajmujących się podatkami, opłatami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej i Kodeksu postępowania administracyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało książkę Procedury podat

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo administracyjne 2018

procedury-podatkowe-administracyjne-2018-rok.jpg

Procedury podatkowe i administracyjne 2018

Paweł Bohatyrewicz

Książka jest skierowana zarówno do pracowników JST, których codzienna praca opiera się na przepisach Ordynacji podatkowej, jak i tych którzy swoją pracę opierają o zasady zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego. Przydatne dla siebie informacje znajdą tu również pracownicy sam

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne 2018

brak.jpg

Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe

Marek Piotrowski

Książka opisuje zasady rozpoznania skutków podatkowych w zakresie VAT, prezentując szereg praktycznych, sformalizowanych instrukcji i objaśnień , które mogą zostać zastosowane dla potrzeb kwalifikacji podatkowej typowych, zdarzeń występujących w realiach niemal każdej JST. Prezentowane

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne 2018

DIFI-VPA020.jpg

Procedury podatkowe

Henryk Dzwonkowski

To pierwsza w Polsce, tak obszerna praca, poświęcona postępowaniu podatkowemu. Kompleksowe i wielopłaszczyznowe ujęcie tematu pozwala na ogólne spojrzenie na wszystkie procedury podatkowe, choć dzięki swemu zakresowi książka rozwiązuje także problemy szczegółowe. Jest bogato udokumento

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin w dziale Prawo finansowe 2018