Proces karny książka


Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik

Leszek Wilk

Książka zawiera omówienie zagadnień niezbędnych w procesach dydaktycznych studiów i aplikacji prawniczych, a jednocześnie, dzięki szerszej analizie zagadnień specyficznych dla prawa karnego skarbowego, stanowi ekspozycję problemów naukowych tej dziedziny prawa. Publikacja obejmuje komplek

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kodeks karny skarbowy 2019

Proces karny

Jarosław Zagrodnik

Podręcznik - jako wykład podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego - zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu karnego, - międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego (m.in. aspektu gwarancyjnego prawa karnego procesowego, ochrony praw i wolno

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Postępowanie karne 2019

Last Minute Proces karny

Bogusław Gąszcz

Proces karny śni Ci się po nocach, a egzamin z KPK wywołuje dreszcze? Potrzebujesz sprawdzonego rozwiązania, dzięki któremu szybko i bez kłopotu powtórzysz cały materiał i uporządkujesz wiadomości. Książka z popularnej serii Last minute to gwarancja solidnej dawki wiedzy przedstawio

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Postępowanie karne 2019

Proces karny Skorupka

Dagmara Gruszecka

Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówili:- zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru s

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Postępowanie karne 2019

Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny

Arkadiusz Lach

Monografia zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji „Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny”, zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorzy, m.in. sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, koncentrują się na zagadnieniach

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Książki o prawie

Proces karny zarys systemu Waltoś

Piotr Hofmański

Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wydanie znanego i lubianego przez studentów podręcznika akademickiego stanowiącego wykład

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Postępowanie karne 2019

Last Minute Proces Karny

Kaszok Agnieszka

Skuteczna powtórka przed egzaminem z Kodeksu postępowania karnego Proces karny śni Ci się po nocach, a egzamin z KPK wywołuje dreszcze? Potrzebujesz sprawdzonego rozwiązania, dzięki któremu szybko i bez kłopotu powtórzysz cały materiał i uporządkujesz wiadomości. Książka z cieszącej

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Prawo karne

Proces karny zarys systemu Waltoś

Hofmański Piotr

To już dwunaste wydanie doskonałego podręcznika akademickiego. Nie tylko kolor okładki różni je od poprzedniego: - znikł aneks, w którym omówione zostały założenia wielkiej reformy polskiego procesu karnego, uchwalonej przez Sejm w dniu 27 września 2013 r.; uzupełniona przepisami duże

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Postępowanie karne 2019

Proces karny prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2019-2019

Grzegorczyk Tomasz

Profesor Monika Zbrojewska była znanym i cenionym prawnikiem, wspaniałym nauczycielem akademickim, wychowawcą młodych pokoleń prawników oraz ciepłym człowiekiem. ( ) Ceniono Ją ze względu na wszechstronną wiedzę, cechy charakteru, a zwłaszcza otwartość na drugą osobę, niezależnie o

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Kodeks i prawo wykroczeń 2019

Proces karny zarys systemu Waltoś

Waltoś Stanisław

Do rąk Czytelnika trafia jedenaste – a w zasadzie pierwsze w nowym składzie autorskim – wydanie doskonałego podręcznika akademickiego. Jego autorami są obecnie: Stanisław Waltoś – profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rze

Wydawnictwo: LexisNexis w dziale Postępowanie karne 2019