Projekty finansowane pieniędzy unijnych


Rachunkowość

Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych

Krzysztof Dziadek

Publikacja porządkuje wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. W książce znajdziesz zagadnienia dotyczące m.in.: dostosowania polityki rachunkowości do wymogów funduszy unijnych, ujęcia w ewidencji księgowej zdarzeń związanych z otrzymany

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Rachunkowość

środki unijne klasyfikacja funkcjonowanie ewidencja i rozliczanie

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

Katarzyna Poterucha

Do książki dołączone zostały wzory dokumentów związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej i z realizacją projektów unijnych, dostępne również w formie edytowalnej na płycie CD. W publikacji w przystępny sposób zostały omówione możliwe formy prowadzenia wyodrębnio

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Rachunkowość

Rachunkowość

Rachunkowość w planowaniu i rozliczaniu projektów

Iwona Majchrzak

Publikacja zawiera przykładowe rozwiązania problemów dotyczących: planowania projektów, ustalania budżetów projektowych, monitorowania i kontroli ich przebiegu, rozliczania projektów zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym. Ponadto przedstawiono cały proces planowania i realizacji projektu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Rachunkowość

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych

Marta Sochańska

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych. Publikacja zawiera liczne przykłady naruszeń i nałożonych korekt wraz ze szczegółowym omówieniem, podstawą prawną ich nałożenia, orzecznictwem sądów administ

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo zamówień publicznych 2020

Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich 2020-2020

Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich 2020-2021

Lech Maria

Rozliczanie dotacji unijnych wiąże się z szeregiem obowiązków, a ich niedopełnienie może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanych środków. Publikacja pomoże w zapoznaniu z programami operacyjnymi PO IR, PO IC, POIiŚ, POWER, 16 RPO realizowanych w projekcji finansowej 2014-2020 oraz r

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Rachunkowość