Przybysz Postępowanie egzekucyjne w administracji


Postępowanie egzekucyjne w administracji komentarz

Piotr Przybysz

Celem komentarza jest wyjaśnienie zawiłości egzekucji administracyjnej przede wszystkim przez wskazanie zagadnień dyskusyjnych, pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania. Celem komentarza jest wyjaśnienie zawiłości egzekucji admini

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Duże Komentarze Becka

Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omówiona problematyka dotycząca takich zagadnień, jak:- e

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Piotr Przybysz

W siódmym wydaniu komentarza uwzględnione zostały wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, które zostały wprowadzone od ostatniej edycji komentarza w 2011 r. W tym czasie wielokrotnie nowelizowano ustawę, co doprowadziło do powstania rozbieżności między dotychczasowymi i nowymi konstru

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Roman Hauser

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające m.in. z ustawy z 11.10.2013 r., dotyczące m.in.:- właściwości miejscowej organu egzekucyjnego,- zmiany katalogu należności pieniężnych państw członkowskich, które podlegają egzekucji administracyjnej,- rezygnacji z potr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Roman Hauser

Opracowanie stanowi 6 wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji. Jest dziełem znakomitego grona autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem administracyjnym. Oprócz omówienia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Postępowanie egzekucyjne