RODO dla kadrowych HR


RODO 2019 w firmie i księgowości

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prz

Wydawnictwo: Infor w dziale Ochrona danych osobowych

RODO dla kadrowych i HR

Małgorzata Mędrala

Publikacja zawiera szczegółowy opis procedury wdrożenia i stosowania w działach kadr i działach HR zasad ochrony danych osobowych wynikających z unijnego rozporządzenia RODO oraz z ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. Uwzględnia najnowsze zmiany dostosowujące krajowe regulacje do pr

Wydawnictwo: Infor w dziale Kadry i płace 2019

RODO dla księgowychi biur rachunkowych

Infor

Autorzy w przystępny sposób przeprowadzają Czytelnika przez zawiłości obowiązków pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Omówienie uwzględnia najnowsze zmiany dostosowujące krajowe regulacje do przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osobowych, które weszły z

Wydawnictwo: Infor w dziale Ochrona danych osobowych

RODO dla samorządu i administracji

Czajkowska Motosiuk Katarzyna

Jednostki samorządu i administracji przetwarzające dane osobowe muszą stosować przepisy unijnego rozporządzenia RODO i przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Dodatkowo powinny wdrożyć najnowsze zmiany dostosowujące krajowe regulacje do przepisów unijnych w zakresie ochrony danych osob

Wydawnictwo: Infor w dziale Ochrona danych osobowych

RODO Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami

Małgorzata Mędrala

Książka o RODO w kadrach porusza problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Ochrony danych osobowych 2016/679 (w skrócie RODO) oraz przepisów krajowych. Autorzy książki Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ochrona danych osobowych

RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw

Lubasz Dominik

Publikacja to przeznaczone dla na małych i średnich przedsiębiorców praktyczne omówienie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wprowadzanych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO). Autorzy szczegółowo opisują, w jaki spos

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Ochrona danych osobowych

RODO w sektorze publicznym 55 kluczowych porad

Śmigulska Wojciechowska Anna

Publikacja przydatna dla każdej osoby pracującej w podmiocie publicznym, urzędach różnego szczebla oraz odpowiednio ADO, IOD i pozostałych pracowników jednostek, którzy w codziennej pracy przetwarzają dane osobwe. Dowiedz się, w jaki sposób zadabś o prawa podmiotów danych, w jaki sposó

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Prawa człowieka