Rachunkowość Budżetowa


Rachunkowość Budżetowa Winiarska

Rachunkowość Budżetowa Winiarska

Kazimiera Winiarska

Rachunkowość budżetowa interpretuje szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych. Książka jest przeznaczona dla księgowych tego sektora. Ma im ułatwić księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Rachunkowość

Finanse i rachunkowość budżetowa Studium przypadku

Finanse i rachunkowość budżetowa Studium przypadku

Gabrusewicz Tomasz

rachunkowość rachunkowość budżetowa Książka "Finanse i rachunkowość budżetowa" zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publicznej. Dlatego też za szczególnie cenne należy

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu w dziale Różne

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa

Przygotowana przez nas książka zawiera aktualną wersję klasyfikacji budżetowej wraz ze wskazówkami eksperta dotyczącymi stosowania podziałek w praktyce i pismami: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przyporządkowanymi do poszczególnyc

Wydawnictwo: INFOR PL S.A. w dziale Prawo finansowe 2020

Finanse i rachunkowość budżetowa

Finanse i rachunkowość budżetowa

Książka "Finanse i rachunkowość budżetowa" zawiera zbiór opracowań w konwencji case study wybranych jednostek. Autorzy poszczególnych części książki to w większości pracownicy administracji publicznej. Dlatego też za szczególnie cenne należy uznać połączenie w ich opracowaniach z

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu w dziale Różne

Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu

Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu

Zysnarska Anna

Celem pracy jest propozycja modelu rachunkowości sektora budżetowego w Polsce zaspokajającego potrzeby informacyjne szerokiego kręgu interesariuszy (rządów różnych szczebli władzy, organów legitymizujących ich działalność, międzynarodowych instytucji finansowych, banków, kredytodawc

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego w dziale Książki o prawie