Rachunkowość Komentarz 2019


Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Andre Helin

Komentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając najnowszy stan prawny. Kolejne, 8. wydanie Komentarza prezentuje bogaty dorobek doktryny i jud

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ustawa o rachunkowości 2019

Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

Ewa Wallińska

Komentarz do ustawy o rachunkowości to wyróżniające się na rynku opracowanie, zawierające wyczerpującą analizę aktualnych przepisów podstawowego źródła regulacji polskiego prawa bilansowego, jakim jest ustawa o rachunkowości. Uwzględniona została również nowelizacja ustawy wchodzą

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ustawa o rachunkowości 2019

Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Andre Helin

Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255); 26.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) oraz 14.2.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 245). Obejmuje również zmiany w podwójnym stanie prawnym z ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ustawa o rachunkowości 2019

Ustawa o rachunkowości Komentarz Kiziukiewicz

Teresa Kiziukiewicz

Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest dla księgowych, doradców podatkowych, osób prowadzących biura rachunkowe oraz biegłych rewidentów. Zainteresuje również dyrektorów ekonomicznych, analityków finansowych i członków rad nadzorczych. Będzie pomocnym źródłem wiedzy d

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ustawa o rachunkowości 2019

Konsolidacja sprawozdań finansowych + Ustawa o rachunkowości Komentarz

Komentarze podatkowe

W skład pakietu wchodzą Konsolidacja sprawozdań finansowych, Ustawa o rachunkowości. Komentarz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ustawa o rachunkowości 2019

Ustawa o rachunkowości Komentarz LexisNexis

Teresa Cebrowska

W Komentarzu Autorzy nie ograniczają się tylko do interpretacji przepisów ustawy, lecz także powołują się na międzynarodowe regulacje, w tym MSSF/MSR i dyrektywy UE. W razie potrzeby odwołują się również do przepisów podatkowych i innych regulacji polskiego prawa. W książce zawarte s

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Ustawa o rachunkowości 2019

Ustawa o rachunkowości Komentarz 2019

Wallińska Ewa

Trzecie wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich zmian ustawy o rachunkowości, które miały miejsce od czasu jego poprzedniej edycji. Zostało również wzbogacone o treści dotyczące istotnych problemów nurtujących dzisiejszą praktykę rachunkowości, takie jak deregulacja i dereglame

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ustawa o rachunkowości 2019

Ustawa o rachunkowości Komentarz Walińska

Wallińska Ewa

Trzecie wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich zmian ustawy o rachunkowości, które miały miejsce od czasu jego poprzedniej edycji. Zostało również wzbogacone o treści dotyczące istotnych problemów nurtujących dzisiejszą praktykę rachunkowości, takie jak deregulacja i dereglame

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ustawa o rachunkowości 2019

Ustawa o rachunkowości Komentarze LexisNexis

Kiziukiewicz

Przedstawia kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.W piątym wydaniu uwzględniono zmianę z 15 kwietnia 2011 r., umożliwiającą ograniczenie obowiązków przedsiębiorców w

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Ustawa o rachunkowości 2019