Rachunkowość bankowa


Rachunkowość bankowa

Zygmunt Miętki

Celem treści zawartych w tej książce jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej z zaznaczeniem specyficznych cech rachunkowości bankowej oraz zaprezentowanie obszarów ewidencji księgowej w bankach, a także sprawozdawczości bankowej. Prezentowane opracowanie obejm

Wydawnictwo: WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu w dziale Rachunkowość

RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA PO ZMIANACH

Popowska Ewa

Wydawnictwo: Brak danych w dziale Rachunkowość

Rachunkowość bankowa

Miętki Zygmunt

Rachunkowość bankowa zajmuje się zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości banków. W praktyce wykorzystuje zasady rachunkowości finansowej oraz posługuje się rozwiązaniami charakterystycznymi dla jednostek pośrednictwa finansowego. Mając na uwadze rozwiązania ewidencyj

Wydawnictwo: WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu w dziale Rachunkowość

Rachunkowość bankowa Podręcznik

Kira Jankowska

W założeniach merytorycznych podręcznika autorzy przyjęli konwencje, iż wyjściowym zagadnieniem książki jest ukazanie zadań rachunkowości bankowej na tle ekonomiki i organizacji systemu bankowego i banku. Wszystkie banki posługują sie pieniądzem, który pełni w gospodarce wszystkie fun

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin w dziale Rachunkowość