Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń książka


Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Rafał Nawrocki

2 wydanie książki Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń uwzględnia bardzo ważne dla fundacji i stowarzyszeń zmiany obowiązujące od 5 września 2014 r.: - zmiany w ustawie o rachunkowości: - wprowadzenie nowej kategorii jednostek mikro, do których zaliczono również fundacje i stowarzys

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń z suplementem elektronicznym

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki ze wzorami polityki rachunkowości i planem kont na 2020 rok

Rafał Nawrocki

Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (i

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości 2020 dla fundacji i stowarzyszeń

Makal Anna

Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprowadzeniem nowego, odrębnego sprawozdania dla fundacji i stowarzyszeń (załącznik nr

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki

Nawrocki Rafał

Obecne wydanie książki o rachunkowości fundacji: 1) uwzględnia bardzo ważne zmiany dla fundacji i stowarzyszeń: - wynikające z nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązujące od 23 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333), związane z wprowadzeniem kategorii jednostek małych i z in

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Rafał Nawrocki

Suplement elektroniczny książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (inst

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Opodatkowanie organizacji pozarządowych

Opodatkowanie organizacji pozarządowych podatkiem dochodowym od towarów usług, nieruchomości, czynności cywilnoprawnych spadków i darowizn

Agata Błaszczyk

Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, celem jest przede wszystkim realizacja zadań o charakterze społecznym. Ze względu na szczególny charakter swojej działalności organizacje pozarządowe korzystają z wielu

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia