Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń pdf


Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki

Nawrocki Rafał

Obecne wydanie książki o rachunkowości fundacji: 1) uwzględnia bardzo ważne zmiany dla fundacji i stowarzyszeń: - wynikające z nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązujące od 23 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333), związane z wprowadzeniem kategorii jednostek małych i z in

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń z suplementem elektronicznym

Rafał Nawrocki

Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (i

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Rafał Nawrocki

Suplement elektroniczny książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (inst

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Rafał Nawrocki

2 wydanie książki Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń uwzględnia bardzo ważne dla fundacji i stowarzyszeń zmiany obowiązujące od 5 września 2014 r.: - zmiany w ustawie o rachunkowości: - wprowadzenie nowej kategorii jednostek mikro, do których zaliczono również fundacje i stowarzys

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Ksenia Czubakowska

Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działania i zaangażowanie obywateli w życie społeczne są podstawą prawdziwej demokracji. Wśród inicjatyw i instytucji, których nie można zaliczyć ani do struktur państwowych i samorządowych, ani

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Rachunkowość Fundacji stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego

Wioletta Dworowska

Stan prawny 01.01.2008 rok W opracowaniu omówiono zasady prowadzenia rachunkowości, ewidencję księgową oraz sprawozdawczość finansową w organizacjach pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek prowadzących działalność gospodarczą. W przystępny sposób, wykorzystując lic

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Fundacje i stowarzyszenia

Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Ksenia Czubakowska

Do jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej zalicza się stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki zdrowotnej. Szacuje się np., że ponad milion Polaków jest społecznie zaangażowanych w działanie 2

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. w dziale Fundacje i stowarzyszenia