Rachunkowość zarządcza


Rachunkowość zarządcza klucz do sukcesu

Szczypa Piotr

Książka Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu jest dla każdego, kto chce w przystępny sposób poznać tajniki z zakresu rachunkowości zarządczej. Jej szczególną zaletą jest to, że poza częścią teoretyczną znajdują się w niej zadania wraz z rozwiązaniami i komentarzami. Dzięki

Wydawnictwo: CeDeWu w dziale Rachunkowość Księgowość

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów Tom 3 + płyta CD

Sojak Sławomir

Tom III , CD  - ma charakter podręcznika do ćwiczeń i samodzielnego ugruntowania wiedzy, zawiera wykazy podstawowych pojęć, pytania testowe oraz zadania do rozwiązania. dołączona płyta CD zawiera program do komputerowego rozwiązywania testów oraz przygotowane tabele do rozwiązania zada

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK w dziale Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów Tom 2

Sojak Sławomir

Tom II zawiera charakterystykę rachunku kosztów poświęconych wyspecjalizowanej tematyce problemowej pomiędzy innymi rachunku kosztów docelowych, cyklu egzystowania produktu, rachunku kosztów klientów lub kosztów jakości.

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK w dziale Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów Tom 1

Sojak Sławomir

Tom I zawiera podstawowe informacje o rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, wprowadza w proces podejmowania decyzji. Wskazuje na nową terminologię kosztów oraz ich klasyfikację wykorzystywaną w podejmowaniu decyzji. Oprócz kosztów zmiennych i stałych scharakteryzowano koszt

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK w dziale Rachunkowość zarządcza

Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza

Łada

Opracowanie przeznaczone jest w szczególności dla praktyków projektujących i wykorzystujących systemy rachunkowości zarządczej, nauczycieli akademickich prowadzących zaawansowane przedmioty dotyczące współpracy międzyorganizacyjnej, studentów kierunków ekonomicznych II stopnia, uczestn

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Metody i zastosowania

Czubakowska Ksenia

Rachunkowość zarządcza jest zbiorem metod i działań analityczno-rachunkowych będących narzędziem dostarczania informacji niezbędnych do usprawnienia bieżącej działalności przedsiębiorstwa i kształtowania jego efektywnego rozwoju w przyszłości. Treścią niniejszej książki są wię

Wydawnictwo: PWE w dziale Literatura

Rachunkowość zarządcza Podręcznik ze zbiorem przykładów

Wermut Janina

Podręcznik opracowany z myślą o studentach kierunków ekonomicznych, do nauczania przedmiotu rachunkowość zarządcza. Opracowanie składa się z dwóch części: 1. Rachunkowość zarządcza, w tym: - klasyfikacja kosztów z punktu widzenia potrzeb rachunku decyzyjnego;- podstawowe modele rach

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Podstawy rachunkowości

Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz

Teresa Kiziukiewicz

Książka ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem jej powiązań z rachunkowością finansową w warunkach polskich przedsiębiorstw. Po scharakteryzowaniu istoty i zakresu rachunkowości zarządczej oraz jej powiązań z zarządzaniem, prezentuje się

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów w dziale Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Kiziukiewicz część 2

Teresa Kiziukiewicz

Książka uwzględnia nowelizacje ustawy o rachunkowości. Publikacja ma na celu przedstawienie ogólnych zasad rachunkowości zarządczej z uwzględnieniem ich przydatności w polskich przedsiębiorstwach.

Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów w dziale Rachunkowość zarządcza

Zaawansowana rachunkowość zarządcza Nowak

Edward Nowak

Autor, przedstawiając zagadnienia z zakresu zaawansowanej rachunkowości zarządczej, omówił narzędzia, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach złożoności procesów gospodarczych i zmienności otoczenia. W przystępny sposób zaprezentował koncepcje teoretyczne i rozwi

Wydawnictwo: Wydawnictwo PWN w dziale Rachunkowość zarządcza