Regulamin pracy komentarz 2020


Płace od A do Z w 2020

Płace od A do Z w 2020 Cieślak Monika HrServices

Cieślak Monika

Dzięki książce o płacach na 2020 rok Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu! Na początku autorka książki Płace 2020 omawia szczegółowo nowości wprowadzone w 2020 r.! Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać wynagrodzenia zachowując zasady ob

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak w dziale Kadry i płace 2020

Kadry i płace 2020 Oddk

Kadry i płace 2020 książka Oddk Jacewicz

Jacewicz Agnieszka

W książce wyd. ODDK znajdziesz wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2020 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach, bogata dokument

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Czas pracy 2020

Informator kadrowego 2020

Informator kadrowego 2020 książka

Katarzyna Wrońska Zblewska

82 tabele i zestawienia – wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawienia, przypomnienia - związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, obowiązkami pracodawcy, czasem pracy, urlopami, wynagrodzeniami, ochroną rodzicielstwa i

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Kadry i płace 2020

Wynagrodzenia 2020 Rozliczenie płac w praktyce

Wynagrodzenia 2020 Rozliczenie płac w praktyce

Izabela Nowacka

Ustalenie wysokości wynagrodzenia, a także innych świadczeń pracowniczych oraz sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Szczególnie duże wątpliwości pojawiły się w związku ze zwolnieniem z PIT dla pracowników w wieku do 26 lat oraz obniżeniem sk

Wydawnictwo: Infor w dziale Kadry i płace 2020

Regulamin pracy z komentarzem Ciborski

Regulamin pracy z komentarzem 2020 Ciborski prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; praca zdalna; bhp; czas pracy; monitoring w miejscu pracy; rozwiązania na czas epidemii (z suplementem elektronicznym)

Ciborski Piotr

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.   Gotowy do wdrożenia regulamin pracy z dokumentacją szczegółowo określa organizację i porządek w procesie pracy oraz z

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2020

Przepisy i zestawienia kadrowe 2020

Przepisy i zestawienia kadrowe Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Maciej Nałęcz

Zbiór przepisów prawa pracy przygotowany dla osób prowadzących sprawy pracownicze. Niniejsza książka to podręczny zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, dzięki któremu osoby, którym powierzono prowadzenie spraw pracowniczych, będą mogły sprawdzić lub potwierdzić zgodność podejmowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kadry i płace 2020

Leksykon pracodawcy 2020

Leksykon pracodawcy 2020

Kosacka Dorota

Leksykon pracodawcy 2020 Prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Kadry i płace 2020

Wynagrodzenie minimalne 2020

Wynagrodzenie minimalne 2020

Mariusz Pigulski

Sprawdź, jak zmiana płacy minimalnej w 2018 roku wpływa na składki ZUS i świadczenia, pracownicze oraz które składniki pensji wliczamy w 2018 roku do kwoty minimalnego wynagrodzenia.Wzrost płacy minimalnej oznacza na początku roku dodatkową pracę dla działów kadrowo-płacowych. Związan

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka w dziale Kadry i płace 2020

Świadczenia pozapłacowe 2020

Świadczenia pozapłacowe 2020

Agnieszka Konopacka Kuramochi

Pozapłacowe bonusy dla pracowników są aktualnie normą w ofertach pracy. Wpływają na budowanie lojalności do firmy i podnoszenie satysfakcji podwładnych z wykonywanej pracy.Zazwyczaj świadczenia pozapłacowe finansowane są z ZFŚS. Książka zawiera wskazówki, najnowsze interpretacje oraz

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego w dziale Kadry i płace 2020

Zasiłki 2020 Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja

Zasiłki 2020 Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja

Marta Brakoniecka

Wiedza dotycząca zasad przyznawania, obliczania oraz wypłacania świadczeń chorobowych jest ważna nie tylko dla płatników składek uprawnionych do wypłaty tego rodzaju świadczeń, ale również tych, którzy nie posiadają takiego prawa. Z książki dowiesz się, w jaki sposób ustalić praw

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego w dziale Kadry i płace 2020