Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia


Rozwiązywanie umów o pracę Instruktaż wzory przykłady

Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ponad 140 praktycznych przykładów plus płyta CD

Dominika Szachniewicz

Książka pomoże wszystkim pracownikom działów kadr i pracodawcom, którzy zastanawiają się nad zasadnością wykorzystania prawnych możliwości rozwiązania stosunku pracy. Zostały w niej omówione najczęściej spotykane problemy i budzące najwięcej kontrowersji przyczyny rozwiązania umo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Kadry i płace 2020

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie

Goździewicz Grzegorz

Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami zatrudniania osób - zarówno o charakterze pracowniczym, w jaki sposób i niepracowniczym. Uwarunkowania rynku pracy spowodowane zmianami w zakresie wytwarzania produktów i usług przy użyciu no

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika

Mitrus Leszek

Niniejsza monografia dotyczy jednego z aspektów ochrony stabilizacji zatrudnienia, jakim jest kwestia wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika. Opracowanie zawiera kompleksową analizę założeń teoretycznych, ram legislacyjnych, przesłanek meryt

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo pracy

Jak wypowiadać umowy o pracę

Jak wypowiadać umowy o pracę

Kryczka Sebastian

Umowa o pracę może być wypowiedziana przez każdą ze stron. Niezbędne jest jednak zachowanie w tym zakresie procedury wynikającej z przepisów, co pozwoli na uniknięcie zarzutu bezprawnego wypowiedzenia i kontroli dokonanego wypowiedzenia przez sąd pracy czy Państwową Inspekcję Pracy. Nal

Wydawnictwo: Infor w dziale Prawo pracy