Sądowe postępowanie egzekucyjne


Sądowe postępowanie egzekucyjne Marciniak

Andrzej Marciniak

Autor ukazuje aktualny zarys sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych. W sposób usystematyzowany omawia regulacje prawne dotyczące tego postępowania – zarówno przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, jak i innych aktów oraz przepisów wykonawczych. Uwzględnione zostały z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Postępowanie egzekucyjne

Sądowe postępowanie egzekucyjne

Andrzej Marciniak

W 2016 r. sądowe postępowanie egzekucyjne uległo wielu zmianom ustawodawczym. Sam Kodeks postępowania cywilnego, stanowiący główny akt prawny regulujący to postępowanie, uległ wówczas wielu nowelizacjom. Publikacja stanowi zbiór rozważań łączących aspekty teoretyczne i praktyczne w

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda w dziale Postępowanie egzekucyjne

Sądowe postępowanie egzekucyjne

Andrzej Marciniak

W 2016 r. sądowe postępowanie egzekucyjne uległo wielu zmianom ustawodawczym. Sam Kodeks postępowania cywilnego, stanowiący główny akt prawny regulujący to postępowanie, uległ wówczas wielu nowelizacjom. Publikacja stanowi zbiór rozważań łączących aspekty teoretyczne i praktyczne w

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda w dziale Postępowanie egzekucyjne

Sądowe postępowanie egzekucyjne

Marciniak Andrzej

W publikacji w sposób systematyczny przedstawiono całokształt sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych – z uwzględnieniem aktualnego stanu ustawodawstwa, orzecznictwa Sądu Najwyższego i doktryny.Autor omówił wszystkie rodzaje sądowego postępowania egzekucyjnego uregulow

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Postępowanie egzekucyjne