Stan prawny nieruchomości


Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Bończak-Kucharczyk

Ewa Bończak Kucharczyk

Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczony jest dla prawników: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośredników w o

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Gospodarka nieruchomościami Komentarze

Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo

Romana Pietruk

Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim uwzględnić aktualny stan nieruchomości, ale także sięgnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do przyszłości (m.in. do planów zagospodarowania terenu

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Nieruchomości poradniki

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Stella Brzeszczyńska

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami. Zaprezentowano ją w aspekcie notarialnym, sądowym, egzekucyjnym i podatkowym, uzupełniając o liczne odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą książki Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo o adwokaturze notariacie

Ekonomiczny wymiar nieruchomości

Kucharska Stasiak Ewa

Praca prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak to kompendium wiedzy o teoretycznych aspektach funkcjonowania rynku nieruchomości. Koncepcja publikacji powstała na bazie książki Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Podejmowana w niniejszej pracy problematyka została zaktualizowana i znacznie pogłębiona

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN w dziale Nieruchomości Mieszkania

Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości

Kleczewski Damian

W poradniku pokazano praktyczne i użyteczne wskazówki w jaki sposób poradzić sobie z wieloma problemami początkujących inwestorów. Po przeczytaniu poradnika można zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy, a dodatkowo uzyskać: wyższe przychody z najmu, niższe koszty utrzymywania lokalu, kr

Wydawnictwo: Rozpisanipl w dziale Inwestycje

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Flisek Aneta

Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Gospodarka nieruchomościami Komentarze

Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości

Morawski Wojciech

Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości to publikacja, która w sposób kompleksowy i przejrzysty analizuje kwestie związane z poszczególnymi opłatami w ujęciu systematycznym poprzez wskazanie elementów konstrukcyjnych opłat. Opłaty administracyjne oraz roszczenia związane z n

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Nieruchomości Mieszkania

Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Wolters Kluwer

Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Zagospodarowanie wspólnot gruntowych Prawo nieruchomości. Zbi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo budowlane 2019

Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości

Pływaczewski Wiesław

Niniejsza monografia stanowi pionierskie opracowanie dotyczące zagadnień związanych z patologiami występującymi na rynku nieruchomości. Autorzy wyczerpująco omówili problematykę rynku nieruchomości wynikającą z uregulowań prawa cywilnego i administracyjnego, a także stworzyli analizę

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Nieruchomości Mieszkania

Gospodarka i obrót nieruchomościami

Dominik Sypniewski

Opracowanie zawiera wzory pism i umów dotyczące różnych aspektów gospodarki nieruchomościami. Autorzy komentarza poruszyli w książce m.in. takie zagadnienia, jak:- - prawo do nieruchomości,- księgi wieczyste,- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,- najem i dzierżawa lokali,- ewidencja

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Nieruchomości poradniki