The Civil Code


The Civil Code Kodeks cywilny

The Civil Code Kodeks cywilny angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego

Ewa Kucharska

Książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego. Obejmuje ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 21 czerwca 2015 roku. Prezentowane tłumaczenie uwzględnia najbardziej aktualne trendy językowe w do

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Angielski dla prawników Beck Wolters

Kodeks cywilny The Civil Code

Kodeks cywilny The Civil Code

Ewa Kucharska

Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego. Obejmuje ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 28 kwietnia 2012 roku. This English translation of the Civil Code is published as part of a

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Angielski dla prawników Beck Wolters

Kodeks cywilny Civil Code

Kodeks cywilny Civil Code

Dla tłumacza przekład skodyfi kowanego prawa, wyrastającego z tradycji kontynentalnej na język angielski stanowi szczególne wyzwanie. Istnieją w angielskim języku prawnym i prawniczym dziesiątki synonimów, których prawodawca angielski nie lęka się umieszczać tuż obok siebie, mimo że n

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kodeks cywilny 2020