Umowa regulująca wspołpracę wykonawcow


OCHRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marcin Czerwiński

W publikacji szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak: dopuszczalność wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, umowa regulująca współpracę wykonawców oraz reguły jej realizacji, odpowiednie stosowanie przepisów o pojedynczym wykonawcy do współwykonawców, spełnianie warun

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Prawo zamówień publicznych Komentarz Nowicki

Mikołaj Kołecki

W komentarzu do prawa zamówień publicznych przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów występujących w praktyce udzielania zamówień publicznych. Autorzy odnieśli się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, wzbogacając je o wnikliwy komentarz, dogłębną analizę orzeczni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

Andrzej Łukaszewicz

Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor książki omawia najważniejsze zagadnienia związane z umowami o zamówienia pub

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Zamówienia publiczne krok po kroku

Mateusz Saczywko

Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez zło

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019

Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

Zbigniew Leszczyński

Książka o zamówieniach publicznych zawiera przykłady specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: dokumentację projektową, zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej oraz wykonanie roboty budowlanej w zależności od przyjętego rodzaju wynagrodzenia. Do prawidłowego przygotowania i pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2019