Umowy o roboty budowlane


prawo-do-zmiany-872685i.jpg

Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC

Wysoczański Hubert

Monografia jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem poświęconym prawnym aspektom zmiany treści umowy o roboty budowlane na podstawie powszechnie stosowanych w obrocie polskim i międzynarodowym Warunków Kontraktowych FIDIC, przepisów prawa prywatnego oraz prawa zamówień publicznych. W mon

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo budowlane

umowy-o-roboty-889523i.jpg

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Więcław Bator Lidia

W publikacji przedstawiono m.in.: - analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifikowania umów, formułowania istotnych postanowień umów o roboty budowlane realizowane w formule zbuduj i formule zaprojektuj i zbuduj, obowiązków i uprawnień stron umowy oraz ucz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo zamówień publicznych 2018

ksiazka-umowy-o-roboty-budowlane-w-zamowieniach-publicznych.jpg

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Bartosz Rosada

Książka uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw. Książka Umowy o roboty budowlane odpowiada na najważniejsze pytania zadawane przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie, zawarcie i wykonanie umowy o

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Prawo zamówień publicznych 2018

Odpowiedzialnosc-inwestora-umowy-roboty-budowlane.jpg

Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

Zagrobelny Krzysztof

Przepis art. 647 KC w pierwotnym brzmieniu stanowił, że przez umowę o roboty budowlane jednostka gospodarki uspołecznionej (wykonawca) zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a druga jednostka gospodarki uspołec

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo budowlane komentarz 2018