Unikanie opodatkowania Komentarz


Regulacje w zakresie unikania opodatkowania

Regulacje w zakresie unikania opodatkowania Komentarz praktyczny

Adam Mariański

Unikanie opodatkowania to zmniejszenie ciężaru opodatkowania, które następować może w sposób legalny, przy wykorzystaniu elementów konstrukcyjnych danego podatku (np. ulgi, zwolnienia podatkowe, itp.). Autorzy w sposób kompleksowy i przejrzysty dokonują analizy wskazanej problematyki. W ko

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Różne

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Komentarz

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Komentarz Komentarz do nowelizacji Ordynacji podatkowej

Maciej Guzek

Komentarz do dodanego do Ordynacji podatkowej ustawą z 13.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 846 ze zm.) o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw działu IIIa Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (art. 119a−119zf). Przepisy te obowiązują od 15.7.2016 r. Zespół t

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ordynacja podatkowa 2020

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Golecki Mariusz

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia materię związaną z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Autorzy, wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i finansowego, omawiają również kwestie, które bezpośrednio i pośrednio odnoszą się do tej problematyki. Pozwala to na spoj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Prawo podatkowe

Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim

Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim

Nawrot Rafał Aleksander

Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu należy do najbardziej aktualnych i dynamicznie zmieniających się zagadnień prawnych. Nowe, uaktualnione i rozszerzone wydanie publikacji obejmuje sposoby unikania opodatkowania oraz najnowsze zmiany prawne związane z przeciwdziałaniem temu zjawisk

Wydawnictwo: Difin w dziale Podatki 2020

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Praktyczne vademecum podatnika

Paweł Borszowski

Publikacja dotyczy wprowadzonej w dniu 15 lipca 2016 roku klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jest to nowe rozwiązanie ustawowe wprowadzone do przepisów Ordynacji podatkowej, które w tak dużym zakresie unormowań dotyka jednego z najistotniejszych zagadnień dla całego prawa podatkowego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex w dziale Podatki 2020

Międzynarodowe unikanie opodatkowania Wybrane zagadnienia

Międzynarodowe unikanie opodatkowania Wybrane zagadnienia

Gajewski Dominik

Już na samym wstępnie należy stwierdzić, że dobrze się stało, że na polskim rynku wydawnictw zwartych pojawi się opracowanie dotyczące międzynarodowych aspektów unikania opodatkowania. Jest to cenna inicjatywa, która dotyczy bardzo aktualnego problemu. Jest przy tym unikalna ze względu

Wydawnictwo: C.H. Beck w dziale Prawo podatkowe

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania-praktyczny poradnik

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania-praktyczny poradnik

Kubacki Ryszard

Podatnicy, którzy stosują optymalizacje podatkowe unikając płacenia podatków powinni się mieć na baczności. Już od lipca 2016 r. fiskus zyskuje potężne narzędzie - klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania. Zwiększy się też ryzyko podatkowe ponoszone przez podatników, których przesta

Wydawnictwo: Infor w dziale Prawo podatkowe