Upadłość konsumencka komentarz


Przewodnik po upadłości konsumenckiej praktyczny komentarz do przepisów

Hajduk Michał

Autorem książki jest praktyk prawa upadłościowego, zajmujący się upadłością konsumencką od początku wprowadzenia tej instytucji do polskiego systemu prawnego. Publikacja zawiera praktyczną wiedzę zdobytą przez autora w toku prowadzonych dotychczas postępowań. Jest adresowana zarówno

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Prawo konsumenckie

Nowa upadłość konsumencka

Adamus Rafał

Publikacja odnosi się do nowych przepisów o odrębnym postępowaniu upadłościowym w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej), które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2014 r. Nowe przepisy są znacznie bardziej przyjazne dla dł

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin w dziale Prawo konsumenckie

Upadłość konsumencka Komentarz do ustawy

Rafał Adamus

Komentarz oprócz, podstawowych zagadnień z związanych z tematyką upadłości konsumenckiej zawartych w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, omawia zmiany wprowadzone do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie rozszerzenia podmiotów wpisywanych z urzędu do rejestru dłużników nie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo konsumenckie

Upadłość konsumencka wzory pism orzeczeń z komentarzami

Zalewski Cezary

Publikacja przeznaczona jest dla syndyków, sędziów upadłościowych i aplikantów zawodów prawniczych. Zainteresuje również konsumentów oraz ich pełnomocników. Może stanowić dużą pomoc dla osób zajmujących się doradztwem konsumenckim w ośrodkach pomocy, biurach prawnych, organizacja

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo konsumenckie

Upadłość konsumencka

Szpringer Włodzimierz

Przedmiotem analizy jest problem upadłości konsumenckiej. Problem ten jest pokazany na przykładzie wybranych rozwiązań krajów członkowskich - zagadnienie to nie jest wprawdzie na razie przedmiotem regulacji europejskiej, wszelako istnieje ścisły związek między tendencją regulacji kredytu

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu w dziale Prawo konsumenckie