Upadłość konsumencka książka


Upadłość konsumencka Komentarz po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego

Komentarze Becka

Komentarz do upadłości konsumenckiej stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.), ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.) oraz ustawy z 28.7.2005 r.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo konsumenckie

Upadłość konsumencka wzory pism orzeczeń z komentarzami

Cezary Zalewski

Książka zawiera kilkadziesiąt wzorów pism i orzeczeń składanych i wydawanych w toku upadłości konsumenckiej. Każdy wzór został opatrzony wnikliwym i wyczerpującym komentarzem zawierającym praktyczne wskazówki i wyjaśnienia. Książka jest skierowana do syndyków, doradców restruktu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo konsumenckie

Nowa upadłość konsumencka

Adamus Rafał

Publikacja odnosi się do nowych przepisów o odrębnym postępowaniu upadłościowym w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej), które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2014 r. Nowe przepisy są znacznie bardziej przyjazne dla dł

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin w dziale Prawo konsumenckie

Upadłość konsumencka Komentarz do ustawy

Rafał Adamus

Komentarz oprócz, podstawowych zagadnień z związanych z tematyką upadłości konsumenckiej zawartych w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, omawia zmiany wprowadzone do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie rozszerzenia podmiotów wpisywanych z urzędu do rejestru dłużników nie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo konsumenckie

Upadłość konsumencka wzory pism orzeczeń z komentarzami

Zalewski Cezary

Publikacja przeznaczona jest dla syndyków, sędziów upadłościowych i aplikantów zawodów prawniczych. Zainteresuje również konsumentów oraz ich pełnomocników. Może stanowić dużą pomoc dla osób zajmujących się doradztwem konsumenckim w ośrodkach pomocy, biurach prawnych, organizacja

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo konsumenckie

Upadłość konsumencka

Szpringer Włodzimierz

Przedmiotem analizy jest problem upadłości konsumenckiej. Problem ten jest pokazany na przykładzie wybranych rozwiązań krajów członkowskich - zagadnienie to nie jest wprawdzie na razie przedmiotem regulacji europejskiej, wszelako istnieje ścisły związek między tendencją regulacji kredytu

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu w dziale Prawo konsumenckie

Upadłość konsumencka inspiracje z rozwiązań swiatowych oraz rekomendacje dla Polski

Włodzimierz Szpringer

Przedmiotem analizy jest problem Izw. upadłości konsumenckiej. Problem ten jest pokazany na przykładzie wybranych rozwiązań krajów członkowskich - zagadnienie to nie jest wprawdzie no razie przedmiotem regulacji europejskiej, wszelako istnieje ścisły związek między tendencją regulacji kr

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu w dziale Prawo konsumenckie