Urlopy pracownicze książka


Kadry i płace 2019 Oddk

Jacewicz Agnieszka

Książka wyd. ODDK polecana jest osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów kadrowych. Najważniejsze nowości w książce Pani Jacewicz i Małkowskiej na 2019 rok to: od 1 stycznia 2019 r. nowa dokumentacja

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2019

Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Donata Hermann Marciniak

Książka Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy stanowi kompendium wiedzy na temat urlopów pracowniczych oraz innych zwolnień od pracy. Szczegółowo omówiono tu podstawy prawne, zasady udzielania, wymiary, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, a także kwestie specyficzne dotycząc

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK w dziale Kadry i płace 2019

Urlopy pracownicze

Góral Zbigniew

Książka o urlopach pracowniczych, jako jedna z nielicznych, kompleksowo przedstawia problematykę urlopów pracowniczych, uwydatniając przy tym aspekty praktyczne. Analizie poddane zostały następujące urlopy: - wypoczynkowy, - bezpłatne, - szkoleniowe,- przysługujące pracownikom z tytułu r

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kadry i płace 2019

Urlopy pracownicze odpowiedzi na najtrudniejsze pytania

Infor

I. URLOP WYPOCZYNKOWY 1. Prawo do urlopu i jego wymiar 2. Zasady udzielania i korzystania z urlopu 3. Wynagrodzenia za urlop, dofinansowanie i ekwiwalent pieniężny II. URLOP BEZPŁATNY III. URLOP SZKOLENIOWY IV. URLOP MACIERZYŃSKI V. URLOP RODZICIELSKI VI. URLOP WYCHOWAWCZY VII. URLOP OJCOWSKI

Wydawnictwo: Infor w dziale Prawo pracy

Urlopy pracownicze Krótkie komentarze becka

Adam Malinowski

Prezentowany publikacja stanowi zarówno komentarz do wybranych przepisów Kodeksu pracy, jak i aktów wykonawczych dotyczących przedmiotowej materii. Autor w sposób bardzo przystępny omawia m.in. następujące zagadnienia związane z prawem urlopowym zasady obliczania urlopów, wypłaty ekwiwa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo pracy 2019