Urlopy wypoczynkowe


Urlopy wypoczynkowe 2020 poradnik

Urlopy wypoczynkowe 2020 poradnik

Grażyna Zdziennicka Kaczocha

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 rok. Poradnik dla wszystkich podmiotów gospodarczych o urlopach wypoczynkowych pracowników. Wymiar podstawowy i podwyższony. Urlopy dodatkowe. Zasady udzielania i wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Urlopy zaległe i ekwiwalenty. Wynagrodzenie za urlop.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma w dziale Kadry i płace 2020

Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych

Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych

Marciniak

Publikacja Urlopy wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych obejmuje zagadnienia planowania urlopów wypoczynkowych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, czyli w samorządowych placówkach nieferyjnych. W opracowaniu szczegółowo omówiono wymiar urlopu, w tym urlopu pro

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Kadry i płace 2020

Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli

Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli

Publikacja Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli dotyczy planowania urlopów wypoczynkowych w przedszkolach publicznych prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i inne podmioty. W opracowaniu szczegółowo omówiono wymiar urlopu, w tym urlopu proporcjonalnego, naby

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Edukacja wczesnoszkolna

Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy

Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy

Lenart Bożena

W książce zostało wyjaśnionych wiele aspektów powiązanych z ustalaniem prawa i udzielaniem pracownikom różnego rodzaju urlopów również innych zwolnień od pracy. Zawarto w niej podpowiedzi dotyczące interpretacji artykułów Kodeksu pracy również innych ustaw, a także rozporządzeń w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Kadry i płace 2020

Urlopy i zwolnienia od pracy Kaleta Presscom

Urlopy i zwolnienia od pracy Kaleta Presscom

Kaleta Joanna

W książce zostały opisane wszystkie rodzaje urlopów i zwolnień pracowniczych oraz ich wpływ na organizację, planowanie i rozliczanie czasu pracy. Joanna Kaleta szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, szkoleniowych oraz urlopów związanych z rodzicie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom w dziale Kadry i płace 2020