Ustawa deweloperska Komentarz


Ustawa deweloperska Komentarz Czech

Komentarze praktyczne

W komentarzu przedstawiono obszerną analizę przepisów ustawy deweloperskiej wraz z powiązanymi z nią przepisami:Kodeksu cywilnego,Prawa upadłościowego,Prawa restrukturyzacyjnego,Prawa bankowego.Najnowsze zmiany legislacyjne uwzględnione w publikacji dotyczą m.in.:upadłości dewelopera,otwa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Nieruchomości poradniki

Ustawa deweloperska komentarz praktyczny

Kredzińska Iwona

Kompleksowe opracowanie zagadnień prawnych związanych z ustawą deweloperską. Została w nim zawarta wszechstronna analiza wszystkich aspektów dotyczących ustawy deweloperskiej, począwszy od regulacji cywilnoprawnych, bankowych, podatkowych jak i przepisów prawa budowlanego, karnego oraz upad

Wydawnictwo: Wydawnictwo Komentarzy Praktycznych w dziale Nieruchomości poradniki

Ustawa deweloperska Komentarze praktyczne

Gliniecki Bartłomiej

Z uchwaleniem w 2011 roku długo oczekiwanej ustawy, która ma regulować zawieranie i wykonywanie umów podpisywanych z deweloperami w trakcie realizacji inwestycji budowlanej (umów deweloperskich, w dotychczasowej praktyce często nazywanych przedwstępnymi), środowisko nabywców wiązało du

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Nieruchomości poradniki