Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń


Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Komentarz

Piotr Czublun

Komentarz powstał w związku z opublikowaniem projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 z 20.1.2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa ma obowiązywać od 23.2.2018 r., a 3.1.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Ubezpieczenia społeczne 2019

Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń

Agnieszka Wiercińska Krużewska

Książka to kompleksowy przewodnik po ustawie z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie 1.10.2018 r. Ambicją Autorów książki Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń jest zidentyfikowanie kluczowych dylematów powstających na gruncie nowej ustawy i zaproponowanie skuteczn

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Ubezpieczenia

Dystrybucja usług ubezpieczeniowych

Gnela Bogusława

Książka zawiera aktualne informacje na temat sektora ubezpieczeniowego, poprzedza bowiem uchwalenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w procesie implementacji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 roku (dyrektywa IDD). Zakres podmio

Wydawnictwo: Difin w dziale Ubezpieczenia