Ustawa o finansach publicznych


Ustawa o finansach publicznych Komentarz Misiąg

Wojciech Misiąg

Ostatnią uwzględnioną w Komentarzu do ustawy: o finansach publicznych zmianą jest ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2354), która wchodzi w życie 2.1.2019 r., o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne

Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wolters Kluwer

Stan prawny na: 29.08.2019 r. W 17. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, z 4

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Finanse publiczne

Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Duże Komentarze

Komentarz do ustawy o finansach publicznych jest wspólnym przedsięwzięciem autorów – specjalistów reprezentujących kilka ośrodków akademickich, w których od wielu lat są prowadzone badania nad sektorem finansów publicznych. Pozwoliło to nie tylko dokonać analiz oraz ocen regulacji pra

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Finanse publiczne

Ustawa o finansach publicznych Komentarz dla jednostek samorządowych

Piotr Walczak

Najbardziej aktualny, najbardziej praktyczny i najobszerniejszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o finansach publicznych dotyczący samorządu terytorialnego.Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową, której zasady i reguły określają przepisy ustawy o finansach

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne

Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Wojciech Misiąg

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz ma na celu przybliżenie zasad i zakresu działania jednostek budżetowych w zakresie gospodarki finansowej oraz wskazanie praktycznego wpływu przepisów ustawy na obowiązki poszczególnych podmiotów zobowiązanych do stosowana przepisów tej ustawy. W pu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne

Ustawa o finansach publicznych 2019 Beck

Twoje Prawo

Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i zrozumienie znaczenia akt

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne

Ustawa o finansach publicznych

Kaszok Agnieszka

Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy o finansach publicznych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia skorowidz. Zmiany, oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: 23

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Finanse publiczne

Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian

Grotkiewicz Magda

Publikacja zawiera najbardziej aktualną wersję ustawy o finansach publicznych, będącą podstawowym aktem prawnym regulującym zasady gospodarowania środkami publicznymi. Skomentowano wszystkie zmiany ustawy, które weszły w życie w IV kwartale 2015 i w 2016 r. Dodatkowo omówiono projektowane

Wydawnictwo: Infor w dziale Finanse publiczne

Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wolters Kluwer

Stan prawny na: wrzesień 2016 r. Publikacja zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa finansowego, w tym m.in. przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich s

Wydawnictwo: Wolters Kluwer w dziale Finanse publiczne

Ustawa o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające Twoje prawo

Flisek Aneta

Stan Prawny 03.2014 rok. Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania bieżących tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Finanse publiczne