Ustawa o komornikach sądowych komentarz


Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz

Rafał Reiwer

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), które wchodzą w życie z dniem 1.1.2019 r. Akty te zastąpią ustawę

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Komornik sądowy

Ustawa o komornikach sądowych Koszty komornicze Komentarz

Komentarze praktyczne

Komentarz do ustawy o komornikach sądowych w praktyczny sposób omawia nowe regulacje dotyczące komorników sądowych, wynikające z nowo uchwalonych aktów prawnych: ustawy z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771) oraz z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. poz. 770), któ

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Komornik sądowy

Ustawa o komornikach sądowych 18/06

Od.Nowa

Komornicy sądowi, koszty komornicze broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawę z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Stan pra

Wydawnictwo: Od.Nowa w dziale Sądownictwo Kryminalistyka Policja Więziennictwo

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz Durda

Durda Angelika

Praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 790), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu m.in.: statusu prawnego oraz kompetencji komornika sądowego, jego praw i obowiązków, odpowiedzialności za podejmowane czynności

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Komornik sądowy

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz

Marciniak

Publikacja jest najaktualniejszym i najobszerniejszym z dostępnych na rynku komentarzy do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, bardzo często powoływana zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie, m.in. Trybunału Konstytucyjnego. Omawia status prawny i funkcje komornika sądowego, jego o

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Komornik sądowy

Przepisy dla komorników Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji ze zmianami

Currenda

iniejsze opracowanie zawiera wyłącznie tekst ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ze zmianami przepisów uwzględnionymi od dnia 20 lutego 2006 r. do dnia 1 listopada 2014 r. Wydawca pokłada nadzieję, iż niniejsza publikacja stanowić będzie użyteczne, pomocne, wygodne narzędzi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda w dziale Komornik sądowy

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarze Lex

Kuczyński G. Świeczkowski J. Powałowska A.

Książka adresowana jest do przedstawicieli zawodów prawniczych (sędziowie, komornicy, adwokaci, radcowie prawni), a także pracowników administracji publicznej. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Autorzy analizują problemy, które

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda w dziale Komornik sądowy

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz 2019

Marciniak Andrzej

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji jest podstawowym aktem prawnym normującym status prawny i funkcje komornika sądowego, jego obowiązki i prawa, zasady odpowiedzialności odszkodowawczej i dyscyplinarnej, zasady prowadzenia kancelarii komorniczej, nadzór nad komornikami oraz ustrój i ko

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Komornik sądowy

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI KOMENTARZ WYD5

Wydawnictwo: Brak danych w dziale Komornik sądowy