Ustawa o komornikach sądowych


Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz Durda

Durda Angelika

Praktyczny komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 790), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu m.in.: statusu prawnego oraz kompetencji komornika sądowego, jego praw i obowiązków, odpowiedzialności za podejmowane czynności

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Komornik sądowy

Przepisy dla komorników Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji ze zmianami

Currenda

iniejsze opracowanie zawiera wyłącznie tekst ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ze zmianami przepisów uwzględnionymi od dnia 20 lutego 2006 r. do dnia 1 listopada 2014 r. Wydawca pokłada nadzieję, iż niniejsza publikacja stanowić będzie użyteczne, pomocne, wygodne narzędzi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda w dziale Komornik sądowy

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarze Lex

Kuczyński G. Świeczkowski J. Powałowska A.

Książka adresowana jest do przedstawicieli zawodów prawniczych (sędziowie, komornicy, adwokaci, radcowie prawni), a także pracowników administracji publicznej. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Autorzy analizują problemy, które

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda w dziale Komornik sądowy

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz 2019

Marciniak Andrzej

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji jest podstawowym aktem prawnym normującym status prawny i funkcje komornika sądowego, jego obowiązki i prawa, zasady odpowiedzialności odszkodowawczej i dyscyplinarnej, zasady prowadzenia kancelarii komorniczej, nadzór nad komornikami oraz ustrój i ko

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Komornik sądowy