Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz Beck


Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz

Kamil Czaplicki

Komentarz w przystępny sposób omawia regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, wynikające z nowo uchwalonej ustawy z 5.07.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560). Celem tego aktu jest implementacja w Polsce dyrektywy NIS (Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Informatyka Cybernetyka Komputery

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz

Ustawy w praktyce

Komentarz stanowi książkowe opracowanie przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, określanej popularnie jako „cyberustawa". Ustawa implementuje dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Informatyka Cybernetyka Komputery

Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce

Komentarze Becka

Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560), która weszła w życie 28.8.2018 r. Celem regulacji jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa w zakresie świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych. Kraj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Informatyka Cybernetyka Komputery