Ustawa o księgach wieczystych i hipotece


Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz

Agnieszka Drewicz Tułodziecka

Komentarz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów związanych zawiera omówienie przepisów ustawy z 6.7.1962 r. o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich przepisów ustawy. Napisana jest przez praktyków w związku z czym wyróżnia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Księgi wieczyste i hipoteka

Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz

Edward Gniewek

Komentarz, autorstwa wybitnego cywilisty - prof. Edwarda Gniewka, stanowi wyczerpujące omówienie przepisów regulujących instytucję ksiąg wieczystych, zawartych w ustawie o księgach wieczystych i hipotece (art. 1-582 KWU) oraz w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 6261-62613). Czytelnik, d

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Księgi wieczyste i hipoteka

Prawo o notariacie Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza Księgi wieczyste Postępowanie wieczystoksięgowe

Aleksander Oleszko

Książka zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce akty prawne regulujące problematykę notariatu, tj.: - ustawę - Prawo o notariacie, - Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, - ustawę o księgach wieczystych i hipotece, - rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo o adwokaturze notariacie

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Beck

The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage. Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Księgi wieczyste i hipoteka

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Komentarz

Heropolitańska/Tułodziecka

Prezentowany komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich przepisów ustawy. Napisana jest przez praktyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Księgi wieczyste i hipoteka

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece Komentarz

Wielkie komentarze

W komentarzu uwzględniono zmiany, mające na celu zagwarantowanie ustawowego dostępu do jawnej księgi wieczystej, przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych, w szczególności za pośrednictwem Internetu, wynikające z ustawy z 24 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 941 ze zm.), kt

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Księgi wieczyste i hipoteka

Księgi wieczyste i hipoteka Komentarz

Czech Tomasz

W komentarzu do ksiąg wieczystych w sposób kompleksowy i pogłębiony omówiono wszystkie instytucje polskiego prawa hipotecznego, unormowane w przepisach ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, wraz z powiązanymi z nimi regulacjami prawa bankowego, podatkowego, procedury egz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Księgi wieczyste i hipoteka

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane 2019 Komentarz

Agnieszka Drewicz Tułodziecka

Prezentowany komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich przepisów ustawy. Napisana jest przez praktyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Księgi wieczyste i hipoteka

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz Becka

Agnieszka Drewicz Tułodziecka

Prezentowany komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich przepisów ustawy. Napisana jest przez praktyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Księgi wieczyste i hipoteka

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Stan prawny 20.01.2011 rok. Uwzględnia najnowsze zmiany w: KPC - Dz. U. z 2010 r. Nr. 217, poz. 1435; ustawie o kosztach sadowych w sprawach cywilnych - Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. "Seria z paragrafem" to zbiory przepisów z zakresu podstawowych gałęzi prawa. W niniejszym tomie (jak równ

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy w dziale Kodeks cywilny 2019