Ustawa o lasach Komentarz


Ustawa o lasach Komentarz Radecki

Ustawa o lasach Komentarz Radecki

Wojciech Radecki

Komentarz do ustawy o lasach jest przeznaczony przede wszystkim dla leśników, w szczególności strażników leśnych, oraz przedstawicieli organów administracji publicznej, prawników praktyków, a także tych wszystkich, którym kondycja polskich lasów, ich piękno i bogactwo form życia przyr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

Ustawa o lasach Komentarz

Ustawa o lasach Komentarz

Jerzy Bieluk

Praktyczny komentarz do ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), która stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących lasów.Komentarz uwzględnia zwłaszcza nowelizację dokonaną ustawą z 13.4.2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 586), kt

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

Ustawa o lasach Komentarz Radecki

Ustawa o lasach Komentarz Radecki

Radecki Wojciech

Komentarz do ustawy z 28 września 1991 r. o lasach jest typowym komentarzem prawniczym, uwzględniającym wszystkie dotychczasowe zmiany ustawy według stanu prawnego na 1 marca 2012 r. Autor komentuje przepisy ustawy o lasach na szerokim tle normatywnym, zwłaszcza prawa ochrony środowiska i przy

Wydawnictwo: LexisNexis Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

Ustawa o lasach Komentarz

Ustawa o lasach Komentarz

Rakoczy Bartosz

W piśmiennictwie i w praktyce odczuwalny jest brak literatury dotyczącej prawa leśnego, choć problemy prawne rodzące się w związku ze stosowaniem ustawy o lasach są niemałe. Prezentowana Ustawa o lasach Komentarz ma na celu wypełnienie powstałej na rynku wydawniczym luki, ponieważ opróc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska w dziale Prawo ochrony środowiska 2020

Ustawa o lasach Komentarz

Ustawa o lasach Komentarz

Radecki Wojciech

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach była wielokrotnie nowelizowana; w środku kilkunastu lat obowiązywania doczekała się dwóch tekstów jednolitych i kolejnych nowelizacji. Książka jest trzecim wydaniem komentarza i zawiera wiele istotnych zmian w ustawie. Najistotniejszą jest nowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin w dziale Prawo ochrony środowiska 2020